Anja Oskamp nieuw lid van de WTR

10 DEC 2018

Op 6 december is prof. mr. Anja Oskamp benoemd als lid van de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) door de ledenraad van SURF. De WTR is een onafhankelijk adviesorgaan van SURF, de leden worden benoemd op persoonlijke titel.

Voorzitterschap WTR

Anja Oskamp start in maart 2019 als lid van de WTR. In augustus 2019 neemt zij de voorzittershamer over van de huidige WTR-voorzitter, dr. Fopke Klok. Hierdoor heeft zij de gelegenheid om zich in te werken in de onderwerpen van de Raad.

Ervaring vanuit onderwijs en onderzoek

Eind 2018 treedt Oskamp af als rector van de Open Universiteit Nederland. Naast haar bestuurlijke ervaring brengt zij ruime kennis met onderwijs en onderzoek mee. Ook kent zij SURF al langere tijd. Onder andere als lid van het platformbestuur Onderwijs en ICT van stichting SURF (de voorloper van Coöperatie SURF U.A). Onlangs heeft zij de SURF Onderwijsaward 2018 voor Bestuurders gewonnen.

De WTR

De Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) is, opgericht in 1986. De raad adviseert de coöperatie SURF, gevraagd en ongevraagd, over strategische, wetenschappelijke en technische kwesties van de coöperatie. Lees hier meer over de WTR.

Laatste wijziging op 26 feb 2019