Vul de vragenlijst in over datastewardship

LCRDM inventariseert functies voor databeheerders

03 DEC 2018

Ben jij een dataexpert die ondersteuning biedt aan onderzoekers, of een leidinggevende van zo’n dataexpert? Vul dan de vragenlijst in van de LCRDM-taakgroep Data Stewardship. De resultaten helpen instellingen om datastewardship te implementeren.

Professionalisering van databeheer

Steeds meer ondersteuning op het gebied van researchdatamanagement wordt uitgevoerd door medewerkers met een specifiek profiel. Professionalisering van data-ondersteuningsposities in onderzoeksinstituten is van groot belang om te voldoen aan de Europese vereisten van FAIR data. Om de professionalisering van databeheer verder vorm te geven, probeert het LCRDM inzicht te krijgen in wat de Nederlandse onderzoeksinstellingen vragen en ontwikkelen op het gebied van ondersteuningsfuncties voor onderzoeksdata.

Inventarisatie van functies

Sinds eind september 2018 werkt de LCRDM-taakgroep Data Stewardship aan een inventarisatie van datamanagement-supportfuncties/datastewardshipfuncties in Nederland. Dit gebeurt op basis van bronnenanalyse, analyse van verzamelde vacatureteksten en aan de hand van een online vragenlijst. Deze vragenlijst is nu beschikbaar - in het Engels.

Vul in en deel

Ben je een dataexpert die ondersteuning biedt aan onderzoekers, of een leidinggevende van zo’n data-expert? Dan vragen we je vriendelijk om de vragenlijst in te vullen. Dat kost je ongeveer 15 minuten. Invullen kan tot 17 december. Wil je ook helpen deze questionnaire te verspreiden via jouw eigen communicatiekanalen? Graag!

Over LCRDM

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) faciliteert een landelijke aanpak van onderzoeksdatamanagement in Nederland. Nauwe samenspraak met onderwijs- en onderzoeksinstellingen is daarbij cruciaal. Zo kan Nederland tot een efficiënte en effectieve ontwikkeling en uitvoering van researchdatamanagementbeleid komen.

Laatste wijziging op 26 feb 2019