Heb jij een moment om de LCRDM vragenlijst in te vullen?

Pseudonimiseringsproces en het beheer van sleutelbestanden bij kleinschalig onderzoek

08 FEB 2019

Neem een moment om een korte online vragenlijst in te vullen van de taakgroep voor Pseudonimisering en Beheer van Sleutelbestanden van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM).

De taakgroep Pseudonumisering en Beheer van Sleutelbestanden is op zoek naar best practices wat betreft het pseudonimiseringsproces en het beheer van sleutelbestanden, met name bij kleinschalig onderzoek. Lees hier meer over deze taakgroep.

Naar de vragenlijst

De vragenlijst kent maar enkele vragen. Klik hier voor de vragenlijst.

Invullen kan tot 15 februari 2019.

Wat gebeurt er met de data?

Antwoorden op de vragenlijst worden bestudeerd door de LCRDM-taakgroepdeelnemers en er wordt een eindverslag opgesteld. De antwoorden worden gebruikt bij het opstellen van het rapport, maar het rapport zelf bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Het rapport zoomt op een algemeen niveau in op de huidige werkwijze in organisaties die deelnemen aan kleinschalig onderzoek met betrekking tot storage & stewardship van belangrijke bestanden. De inventarisatie wordt beschikbaar op de LCRDM-website onder CC BY-licentie.

Over LCRDM

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van researchdatamanagement (RDM). Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en oplossing. Binnen het LCRDM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak. Het LCRDM brengt daartoe onderzoeksondersteuners, beleidsmakers, ICT-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeksinstellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar. Lees meer over LCRDM op www.lcrdm.nl.

Laatste wijziging op 11 feb 2019