Open Education Week: aanjagen van open onderwijs en mooie initiatieven

07 MRT 2019

Het is Open Education Week. Wereldwijd is er extra aandacht voor de mogelijkheden van open onderwijs om het onderwijs toegankelijker, beter en efficiënter te maken. SURF zet daarom deze week verschillende onderwerpen en initiatieven op het gebied van open leermaterialen in de spotlight.

Ontwikkeling zoekportaal

We ontwikkelen een platform waar studenten en docenten de open leermaterialen kunnen uitwisselen. In het voorjaar van 2019 komt een zoekportaal beschikbaar als bètadienst, dat open leermateriaal van en voor hogeronderwijsinstellingen vindbaar maakt vanaf 1 plek. Ondertussen blijft SURF experimenteren met nieuwe slimme technieken die het delen en vinden van open leermaterialen vergemakkelijken en het zoekportaal kan verbeteren. Collega Jelmer de Ronde deelt in zijn blog de eerste bevindingen hoe full text search en machine learning kunnen ondersteunen bij het delen, zoeken en vinden van open leermaterialen.

Kwaliteit van open leermaterialen

We werken methodes uit om de kwaliteit van digitale leermaterialen te borgen. Zo heeft SURF in samenwerking met experts een stappenplan Kwaliteitsmodel voor open leermaterialen ontwikkeld. Met duidelijke kwaliteitscriteria maak je docenten enthousiast voor open leermaterialen, maar toch zijn er genoeg uitdagingen. Collega Lieke Rensink sprak uitgebreid met de projectleiders van het stimuleringsproject Open en online onderwijs over kwaliteit en schreef hier een blog over.

Samen leermateriaal ontwikkelen en delen

We stimuleren docenten om in de eigen onderwijspraktijk met open leermaterialen aan de slag te gaan. Wanneer docenten de krachten bundelen en samen leermateriaal ontwikkelen en delen, wordt de collectie van digitale leermaterialen alleen maar groter en diverser. 7 docenten vertellen op open leermaterialen.surf.nl/praktijk waarom zij geloven in het delen van kennis en gebruik maken van elkaars expertise. Laat je inspireren en deel deze verhalen met je collega's!

Meer informatie

Laatste wijziging op 07 mrt 2019