Nieuws

‘23 Things’ helpt RDM-ondersteuners om samen te werken

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) adopteert de aanbeveling ’23 Things’ van de Europese Research Data Alliance (RDA). RDA heeft een projectvoorstel van LCRDM hiervoor gehonoreerd, met de titel '23 Things Revisited: Field guides to research data management'.

Gedeelde referentietool

Ondersteunend personeel, zoals datastewards, IT-ondersteuners, bibliothecarissen of beleidsmedewerkers, hebben vaak verschillende niveaus van kennis van onderzoeksdatamanagement. Ze moeten echter nauw samenwerken om goede ondersteuning te bieden aan onderzoekers die op verantwoorde wijze met datamanagement aan de slag willen. De ‘23 Things’ kunnen fungeren als een gedeelde referentietool die het wederzijds begrip verbetert en de samenwerking verbetert. Het kan ook worden gebruikt voor snelle naslag en als richtlijn voor training. We stellen voor om de ‘23 Things’ bij te werken en te richten op de bovengenoemde doelgroepen om nationale toepassing te stimuleren.

Meer informatie

  • Binnenkort gaat een pitch uit voor de samenstelling van een klankbordgroep voor het project.
  • Op de website van LCRDM vind je meer informatie, waaronder het projectplan.
  • Zie ook de website van Research Data Alliance