News

31 aanvragen voor laatste ronde stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Voor de laatste ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs stelt de minister van OCW 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar. Er zijn 31 voorstellen ingediend, die opgeteld 3,3 miljoen euro aanvragen. Er moet dus een selectie gemaakt worden: in mei 2022 wordt bekend welke voorstellen de minister van OCW honoreert.
Stimuleringsregeling open en online onderwijs

18 aanvragen voor Online onderwijs

Voor de pijler online onderwijs zijn 18 aanvragen ingediend door 5 hogescholen en 8 universiteiten. In deze pijler worden instellingen uitgedaagd onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen en het onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online en blended onderwijs biedt. Het jaarthema is ‘De optimale Blend’.

13 aanvragen voor Open leermaterialen

In de pijler Open leermaterialen hebben 7 universiteiten en 2 hogescholen een aanvraag ingediend, waarbij bij de meeste projecten 3 samenwerkingspartners betrokken zijn. Deze pijler is gericht op het delen en hergebruiken van open leermaterialen in vakcommunity’s. De regeling stimuleert instellingen om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen verder op te bouwen en te gebruiken.

In totaal 3,3 miljoen euro aangevraagd

Voor deze ronde van de stimuleringsregeling is 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat instellingen het bedrag dat zij aanvragen ook minimaal zelf inleggen met eigen middelen.
Opgeteld hebben de indieners 3,3 miljoen euro aangevraagd. Dit betekent dat niet alle aanvragen toegekend kunnen worden en dat de minister van OCW een selectie moet maken.

Selectieprocedure

De beoordelingscommissie onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF maakt een voorselectie van de projecten. Begin februari 2022 worden de indieners van de 21 best beoordeelde aanvragen uitgenodigd hun voorstel persoonlijk toe te lichten. Uiterlijk 1 mei 2022 neemt de minister van OCW een besluit over de financiering op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie.

Meer weten?

De stimuleringsregeling Open en online onderwijs loopt al sinds 2015 om innovatie en kwaliteitsverbetering te stimuleren in het onderwijs. Bekijk de projecten van de pijler Online onderwijs en de projecten van de pijler Open leermaterialen uit eerdere rondes!