Nieuws

35 aanvragen voor stimuleringsregeling Open en Online onderwijs

Maandag 16 december om 12.00 uur sloot de deadline voor het indienen van aanvragen voor de stimuleringsregeling Open en Online onderwijs. Voor deze regeling stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1,4 miljoen euro beschikbaar. In totaal zijn 35 aanvragen ingediend: 24 voor Online onderwijs en 11 voor Open leermaterialen. SURF coördineert dit.

24 aanvragen voor Online onderwijs

De universiteiten hebben 17 aanvragen ingediend en de hogescholen 7. In deze pijler zijn instellingen uitgedaagd onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen of het onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. Het jaarthema van 2020 is 'interactie en feedback'.

11 aanvragen voor Open leermaterialen

In de pijler Open leermaterialen hebben de universiteiten 7 aanvragen en de hogescholen 13 aanvragen ingediend waarbij in totaal 35 samenwerkingspartners betrokken zijn. Deze pijler is gericht op het delen en hergebruiken van open leermaterialen in vakcommunity’s. De regeling stimuleert instellingen om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen verder op te bouwen en te gebruiken. Alleen samenwerkingsverbanden konden aanvragen indienen.

In totaal is een bedrag van 2.997.111 euro aangevraagd

Per pijler is subsidiebudget van 700.000 euro beschikbaar. Instellingen moeten het bedrag dat zij aanvragen matchen met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen.

In de pijler Online onderwijs kan per project maximaal 100.000 euro aangevraagd worden. Gemiddeld is hier per project ongeveer 75.000 euro aangevraagd. De totale financieringsvraag binnen deze pijler is meer dan 2,5 keer het beschikbare budget en bedraagt 1.783.900 euro.

In de pijler Open leermaterialen kan per project maximaal 175.000 euro aangevraagd worden. Gemiddeld is hier per project 110.000 euro aangevraagd. De totale financieringsvraag binnen deze pijler bedraagt 1,2 miljoen euro, meer dan 1,5 keer het beschikbare budget.

Gezien de totale financieringsaanvraag van bijna 3 miljoen euro kunnen niet alle aanvragen toegekend worden.

Hoe ziet de procedure er verder uit?

De beoordelingscommissie onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF maakt een voorselectie. Begin februari kunnen de indieners van de 21 best beoordeelde aanvragen hun voorstel persoonlijk toelichten. Uiterlijk 1 mei 2019 neemt de minister van OCW een besluit over de financiering op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie.

Meer informatie