Nieuws

5 universiteiten in de prijzen bij afsluiting ORCID-campagne

In oktober kwam de landelijke ORCID-campagne, een campagne van de UKB (het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek) om het gebruik van ORCID te bevorderen, ten einde. Ook SURF was bij deze campagne betrokken. Op woensdag 4 november werden tijdens een feestelijke online bijeenkomst de prijzen uitgereikt.
ORCID awards

De uitgereikte awards

Wat is ORCID?

ORCID is een unieke identifier voor onderzoekers die ervoor zorgt dat onderzoek, wetenschappelijke artikelen en auteurs beter vindbaar zijn. Daarnaast zijn onderzoekers gemakkelijker te onderscheiden en worden verbanden tussen onderzoek, subsidies en innovatie-activiteiten beter zichtbaar.

Resultaten campagne

Alle Nederlandse universiteiten hebben van oktober 2019 tot oktober 2020 meegedaan aan de ORCID-campagne. In deze periode hebben ze geweldige resultaten geboekt. Zo is het aantal ORCID’s, dat is geregistreerd via instellingsaccounts meer dan verdubbeld (van 6977 naar 14463). Ook is het aantal koppelingen van de ORCID-database met een CRIS (Current Research Information System; een systeem waarin informatie over onderzoek wordt geregistreerd) van universiteiten verdrievoudigd (van 1540 naar 4795). Hierdoor zijn deze systemen via OCRID ook weer te koppelen aan de ORCID database. Dit levert tijdswinst op voor onderzoekers omdat ze dan niet meer dezelfde informatie in verschillende systemen hoeven in te voeren.

Prijzen en categorieën

Tijdens een feestelijke online uitreiking werden de volgende prijzen uitgereikt:

  • De Ambitionist: de prijs voor het hoogst aantal geregistreerde ORCIDS ging naar de Universiteit Leiden.
  • De Connector: de prijs voor het hoogst aantal koppelingen tussen de ORCID-database en het CRIS ging naar de Vrije Universiteit.
  • De Bloomer: de prijs voor de procentueel grootste groei van het aantal ORCIDS vanaf de start van de campagne ging naar Wageningen University and Research.
  • De Pioneer: de prijs voor de universiteit die de meeste onderzoekers heeft opgespoord in de ORCID-database ging naar de TU Delft.
  • De Story Teller: de prijs voor de universiteit die op de meest originele manier een band of relatie heeft opgebouwd met onderzoekers ging naar de Universiteit Utrecht. Van de inzendingen sprong die van de UU eruit. Door workshops over zichtbaarheid te koppelen aan een ORCID-loterij combineerde de UU het nuttige met humoristische.

Wij wensen de winnaars veel plezier met hun prijs na deze geslaagde campagne!

Hoewel de campagne zelf succesvol is afgerond, gaat de implementatie natuurlijk door. In de afsluiting hebben de instellingen ook voor 2021 concrete ambities uitgesproken. Volgend jaar blijven we in ieder geval de ORCID cijfers volgen en wensen we de instellingen veel succes met de implementatie!

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie ook de website van ORCID en van de UKB