Nieuws

93 miljoen voor zeven grootschalige onderzoeksinfrastructuren

NWO heeft zeven aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd voor een totaalbedrag van 93 miljoen euro. Deze middelen maken de bouw of vernieuwing mogelijk van essentiële onderzoeksinfrastructuren. Hierbij wordt onder andere een beroep gedaan op de ICT-voorzieningen en expertise van SURF.
Onderzoek met geavanceerde ICT

De middelen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan NWO ter beschikking stelt voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken infrastructuur mogelijk binnen de bèta/technische, de alfa/gamma disciplines en in de levenswetenschappen.

Tijdens het voorbereiden van de onderzoeksvoorstellen gingen de verschillende indieners op verzoek van NWO na in hoeverre hun voorstellen een beroep doen op (grootschalige) ICT-voorzieningen en op die van SURF in het bijzonder. SURF is daarbij geconsulteerd, waarna er in verschillende voorstellen aan onze infrastructuur werd gerefereerd en de middelen voor aansluiting op de bestaande ICT-infrastructuur in de voorstellen zijn opgenomen.

VIER PARTNERS

Van de zeven gehonoreerde voorstellen zijn er vier waarbij SURF al met de indienende partners samenwerkt:

FuSE: Fundamental Sciences E-infrastructure
Dit project van Nikhef en Astron zal Nederlandse onderzoekers in staat stellen spannende wetenschappelijke resultaten te halen uit de enorme hoeveelheid data die geproduceerd wordt door drie van de grootste wereldwijde wetenschappelijke faciliteiten: de Large Hadron Collider (LHC bij CERN), KM3NeT en de Square Kilometre Array (SKA)

ODISSEI: Better Infrastructure, Better Science, Better Society
ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is een samenwerking tussen 34 partnerorganisaties onder regie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die zich hebben verenigd om de komende vijf jaar de ontwikkeling van computationele sociale wetenschappen in Nederland te versnellen.

Netherlands Infrastructure for Ecosystem and Biodiversity Analysis - Authoritative and Rapid Identification System for Essential biodiversity information (NIEBA ARISE)
ARISE is een wereldwijd unieke infrastructuur van het Naturalis Biodiversity Center om alle meercellige soorten (o.a. planten, dieren en schimmels) binnen Nederland te identificeren, en tevens te monitoren waar ze voorkomen en wanneer. Met deze infrastructuur wordt het mogelijk een beter begrip te krijgen van de patronen en trends in de Nederlandse biodiversiteit en van de interacties tussen soorten.

· The uNMR-NL Grid: A distributed, state-of-the-art Magnetic Resonance facility for the Netherlands
Kernspinresonantie (NMR) en imaging (MRI) gebruiken magnetische eigenschappen van atoomkernen om structuur en dynamica van moleculen in materialen en levende organismen te bestuderen. uNMR-NL is opgezet met één centraal NMR instrument met ongekende mogelijkheden. Het consortium is daarmee in staat om natuurwetenschappelijk onderzoek over de volle breedte te ondersteunen, van het ontdekken van nieuwe geneesmiddelen, tot verbeteren van voedselproductie en -kwaliteit, en nieuwe materialen voor energie-opslag en -conversie.

Uiteraard feliciteert SURF alle succesvolle aanvragers en wenst hen veel succes met het uitvoeren van hun project. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking.