Nieuws

Aanbesteding service management software succesvol afgerond

Een groot aantal instellingen maakte de afgelopen jaren gebruik van de bemiddelingsovereenkomst met TOPdesk voor de levering van service management software. In 2020 zijn we met een aanbesteding gestart. Onlangs hebben we het traject succesvol afgerond, met de gunning aan Fujitsu en TOPdesk.
2 personen luisteren aandachtig

Minicompetitie

De wensen van de deelnemende instellingen liepen op bepaalde vlakken uiteen. Daarom is bij deze aanbesteding gekozen voor het gebruik van een minicompetitie. Een minicompetitie geeft instellingen de ruimte om binnen de raamovereenkomst met de 2 winnaars van de aanbesteding (TOPdesk en Fujitsu) een eigen uitvraag te doen. Op basis hiervan bepalen zij met welke leverancier zij hun nadere overeenkomst afsluiten. 

De raamovereenkomst

Aan de nieuwe raamovereenkomst nemen behalve SURF ook 30 instellingen deel. De totale waarde bedraagt naar verwachting 8 à 9 miljoen euro. De wisseling van leveranciers duurt lang. Daarom hebben we voor een looptijd van 5 jaar gekozen. Ook mag  de nadere overeenkomst 3 jaar langer doorlopen na afloop van de raamovereenkomst. 

Hoe nu verder?

Op 3 mei is de raamovereenkomst ingegaan. Deelnemende instellingen kunnen vanaf nu hun eigen minicompetitie starten. We hebben instructies en templates ontwikkeld die tijdens de uitvoering gebruikt kunnen worden. Ook kunnen instellingen tijdens de looptijd van de overeenkomst bij ons terecht met vragen. 

Lees het volledige artikel op Mijn SURFmarket (achter inlog).