Nieuws

Anwar Osseyran neemt afscheid van SURF-bestuur

Anwar Osseyran heeft vanwege gezondheidsredenen besloten zijn taken als directeur van SURFsara neer te leggen en treedt daarmee tevens terug als lid van het Bestuur van SURF. Wel zal Anwar als adviseur tot medio 2021 in dienst blijven bij de ICT-coöperatie voor onderwijs en onderzoek.
Anwar Osseyran

Prof. dr. ir. Anwar Osseyran is sinds 2001 managing director van SURFsara (voorheen Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam, kortweg SARA) en was in die functie de laatste 5 jaar ook lid van het SURF-bestuur. Daarvoor was Anwar onder andere vice president European research & development van Omron, een technologieleverancier in industriële automatisering, gezondheidszorg en elektronische componenten.

Onder de bezielende leiding van Anwar Osseyran is SURFsara gedurende de afgelopen jaren flink gegroeid. De Raad van Commissarissen en het Bestuur van SURF zijn hem hier zeer erkentelijk voor.

Vanwege zijn gezondheid doet Anwar Osseyran nu op eigen initiatief per 1 januari 2020 een stap terug. Wel blijft hij als hoogleraar Business Analytics and Computer Science verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA), een rol die hij sinds 2014 bekleedt.

In mei 2021 bereikt Anwar Osseyran (1955) de pensioengerechtigde leeftijd. Tot die tijd wordt hij belast met het geven van bestuurlijke adviezen omtrent research & development en over de internationale strategie van SURF.    

Neem voor meer informatie contact op met:

Edwin Ammerlaan
pr & communicatie SURF
T 06-22580697
edwin.ammerlaan@surf.nl