Nieuws

Beheer en doorontwikkeling van HOSA gaan naar SURF

Eind 2022 komt er een einde aan het project HOSA: Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA). Betere voorzieningen realiseren die duidelijk met elkaar samenhangen: dat was het doel van het project. Om de toekomst van HOSA veilig te stellen, worden het beheer en doorontwikkeling belegd bij SURF.
Studenten Hogeschool Utrecht

Toekomstbestendig

SURF, het hoger onderwijs en sectorpartners hebben de afgelopen drie jaar gezamenlijk domeinarchitecturen ontwikkeld voor gemeenschappelijke sectorvoorzieningen binnen het hoger onderwijs. Om te zorgen dat de HOSA zich ook in de toekomst blijft ontwikkelen, zal SURF de HOSA vanaf 2023 beheren en doorontwikkelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de hogeronderwijsinstellingen en de sectorpartners. Daarnaast draagt SURF de kaders van de HOSA uit en stuurt het op toepassing ervan.

Gemeenschappelijke voorzieningen laten aansluiten bij ambities

Doordat docenten, onderzoekers en instellingen steeds meer samenwerken, verwachten we dat er steeds meer gemeenschappelijke voorzieningen komen. Ontwikkelingen vanuit het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict, UNL en VH zorgen hierbij voor een stroomversnelling. Om ervoor te zorgen dat deze gemeenschappelijke voorzieningen goed aansluiten bij de ambities van de hogeronderwijssector zijn sectorale (architectuur)kaders nodig. Met dat doel zijn we het project HOSA gestart.

Kaders voor het leveren van voorzieningen

HOSA is de sectorarchitectuur voor hoger onderwijs en onderzoek. Deze sectorarchitectuur bevat kaders die leveranciers van de gemeenschappelijke informatie- en technologievoorzieningen helpen bij het ontwikkelen en leveren van deze voorzieningen. De HOSA beschrijft aan welke eisen voorzieningen moeten voldoen om invulling te kunnen geven aan de gezamenlijke ambities. Het gaat daarbij om samenhang en balans tussen de verschillende behoeften van de diverse belanghebbenden in de sector zoals studenten, burgers, docenten, burgers, instellingen, bedrijven en sectorpartners.

Lees meer over de HOSA