Nieuws

Blauwdruk voor pan-Europees quantum-internet

Het toekomstige quantum-internet zal spectaculaire nieuwe toepassingen bieden, omdat het veilige kwantumcommunicatie mogelijk maakt tussen 2 willekeurige punten op aarde. De Quantum Internet Alliance (QIA) gaat de benodigde technologie te ontwikkelen en zo een blauwdruk creëren voor een pan-Europees quantum-internet. SURF draagt hieraan bij.
Visueel beeld Quantum Entanglement

Inherent veilige communicatie

Quantuminternet maakt gebruik van een intrigerend quantumfenomeen om de verschillende knooppunten binnen het netwerk met elkaar te verbinden: verstrengeling. In een normale netwerkverbinding wisselen knooppunten informatie uit door elektronen of fotonen heen en weer te sturen, informatie die dus onderschept kan worden. In een quantumnetwerk zijn de knooppunten met elkaar verbonden door verstrengeling, waarbij een verandering in de toestand van het ene knooppunt direct van invloed is op het andere, zonder dat er informatie heen en weer wordt gestuurd. Dit maakt communicatie mogelijk die inherent veilig is.

SURF biedt expertise en faciliteiten

De QIA, die wordt gefinancierd door de Europese Unie, is een consortium van toonaangevende quantumonderzoeksgroepen en hightechbedrijven in Europa onder leiding van QuTech van de Technische Universiteit Delft. SURF draagt ​​bij aan het project met het ontwikkelen van een snelle en schaalbare simulator voor quantumnetwerken (NetSquid), expertise op het gebied van high performance computing en toegang tot de nationale supercomputer. Daarnaast ondersteunen we onderzoekers van de TU Delft met onze kennis van en ervaring met zeer nauwkeurige tijdsynchronisatie over lange afstanden (minder dan 1 nanoseconde) en met toegang tot onze dark-fiberinfrastructuur.

Schaalbare ontwikkeling

Om de potentiële impact van het quantuminternet daadwerkelijk te realiseren is er een langdurige gerichte inspanning nodig.  Zo moet bijvoorbeeld verstrengeling veel sneller kunnen worden gecreëerd dan het verloren gaat. De Quantum Internet Alliance gaat de eerste quantumprocessornetwerken met meerdere knooppunten opzetten en de basis leggen voor quantum-repeatertechnologie om quantumbits lange afstanden te laten afleggen. Ook  wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de eerste software- en netwerkstacks om daarmee de schaalbare ontwikkeling van software en besturing mogelijk te maken en zo quantuminternet echt bruikbaar te maken.

Quantum-vlaggenschip voor wetenschap in Europa

Het QIA-project maakt deel uit van het Quantum Flagship dat op 29 oktober is gelanceerd: een van de grootste en meest ambitieuze onderzoeksinitiatieven van de Europese Unie. Met een budget van EUR 1 miljard en een looptijd van 10 jaar, brengt het Flagship onderzoeksinstellingen, de academische wereld, het bedrijfsleven en beleidsmakers bij elkaar in een gezamenlijk initiatief op een ongekende schaal. De belangrijkste doelstelling van het vlaggenschip is het consolideren en uitbreiden van een Europese wetenschappelijke leiderschapspositie en excellentie in dit onderzoeksgebied. Ook moet onderzoek naar quantumfysica de stap maken van het lab naar de markt met commerciële toepassingen en ontwrichtende technologieën.

Meer informatie

Website Quantum Internet Alliance

Afbeelding: Quantum entanglement - Matthias Weinberger (via Flickr - CC)