Nieuws

Blog Christien Bok over belangrijkste lessen na half jaar corona

Toen op 15 maart jl. de eerste lockdown bekend werd gemaakt, wisten onderwijsinstellingen binnen een week de lessen en beoordelingen om te zetten naar online versies. In een blog deelt Christien Bok, Innovatiemanager ICT en Onderwijs bij SURF, wat voor haar de belangrijkste lessen zijn van het afgelopen half jaar.

Lees het volledige blog van Christien (Engelstalig) op LinkedIn

Samenvatting: belangrijkste 5 lessen

Les 1: Creëer een plek om kennis te delen en op te bouwen

De noodzaak om onder hoge tijdsdruk het onderwijs volledig online aan te bieden heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is samen te leren en in staat te zijn verschillende kennis en disciplines bij elkaar te brengen. SURF heeft om die reden de Vraagbaak in het leven geroepen. Het uitgebreide expertise netwerk van samenwerkende partijen als het Versnellingsplan, ComeniusNetwerk, VSNU en Vereniging Hogescholen en ECIO en SURF komt er samen. En deelt er kennis, zowel als ervaring. Bestaande netwerken zijn een sterke basis om kennisdeling naar het niveau te brengen dat nodig is voor de grote verandering waar het onderwijs voor staat. 

IT voor het onderwijs is niet langer een nice to have, het is een must-have.

Les 2: Nieuwe verbindingen tot stand brengen

De nieuwe vraagstukken waar onderwijsinstellingen voor staan maken duidelijk dat voor het geven van adequate antwoorden nieuwe samenwerkingen nodig zijn tussen verschillende disciplines. Het is vruchtbaar maar ook tijdrovend een infrastructuur op te bouwen die de samenwerking tussen functionarissen voor gegevensbescherming, Chief Information Security Officers, inkoop functionarissen en evaluatie deskundigen bevordert. Voor de komende jaren is het van belang te investeren in de opbouw van deze infrastructuur.

Het opzetten van nieuwe verbindingen is een van de moeilijkste dingen om te doen, terwijl je bezig bent met het managen van een crisis. Toch moet het.

Les 3: Innovatie van het onderwijs gaat niet alleen over technologie

IT-kwesties zijn niet langer alleen technische kwesties, maar vragen politiek bewustzijn, communicatie en tact. Het is van belang aan te sluiten bij andere partijen, zoals studentenorganisaties en de politiek en hen te betrekken bij discussies zoals over bijvoorbeeld online proctoring. IT-afdelingen en nationale instanties zoals SURF kunnen niet langer puur technisch gericht zijn, maar moeten gevoeliger worden in timing en framing van informatie.

We moeten meer politiek gevoelig opereren, en tegelijkertijd onze expertise blijven inbrengen.

Les 4: Publieke waarden beschermen

Deze crisis maakte het spanningsveld nog duidelijker tussen de dringende behoefte aan beschikbare onlinediensten, toepassingen en instrumenten en de gebruiksvoorwaarden die in overeenstemming zijn met onze waarden. Zoals privacy, security, data soevereiniteit, toegankelijkheid, transparantie etc. Om in het krachtenveld van de commerciële markt van onze eigen agenda te bepalen in plaats van die van leveranciers te volgen, is nationale en zelfs internationale samenwerking nodig.

We moeten ons beter organiseren om te kunnen onderhandelen over goede voorwaarden.

Les 5: Creëer een gemeenschappelijk verhaal over de toekomst van het onderwijs

Deze crisis, die onderwijsinstellingen dwong alle cursussen en examens online aan te bieden, maakte duidelijk wat IT kan bieden. Maar het maakte ook duidelijk in welke opzichten een volledige online setting tekort schiet. Dankzij deze unieke situatie van volledig online zijn, heeft de dialoog over de toekomst van het onderwijs de kans om rijker en breder te worden. Een breed gesprek over de uitdagingen, die technisch, ethisch, politiek en didactisch van aard zijn, is noodzakelijk om alle energie te richten om ICT zo in te zetten dat het de kwaliteit van ons onderwijs verbetert.

Laat deze crisis het begin zijn van een inclusief en toegankelijk onderwijssysteem dat de flexibiliteit biedt die studenten nodig hebben voor de arbeidsmarkt.