Nieuws

Brexit, AVG en de gevolgen voor SURF-dienstverlening

Wat betekent de Brexit voor de SURF-dienstverlening op het gebied van de AVG? Waar moet je op letten, welke scenario’s zijn er en welke gevolgen heeft een mogelijke Brexit? SURF heeft het voor je uitgezocht en in een document gezet.

Brexit… en hoe dan verder?

Of het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal gaan is nog niet bekend, net zo min hoe en wanneer dat zal gebeuren. Hoe moet je als instelling hierop reageren als je let op de AVG? Belangrijk is om de verschillende opties én de gevolgen daarvan te kennen en erop te anticiperen. SURF heeft daarom voor de eigen dienstverlening de scenario’s en de gevolgen op een rijtje gezet.

Wat doet SURF?

SURF heeft uitgezocht wat de gevolgen van een mogelijke Brexit zijn als je kijkt naar de AVG. Op dit moment hoeft SURF geen aanvullende maatregelen te nemen met betrekking tot de leveranciers die we gebruiken voor de dienstverlening.

Ook SURFmarket inventariseert op dit moment voor alle leveranciers die door of via SURFmarket worden gecontracteerd of er sprake is van gegevensuitwisseling met het VK. Daar waar nodig draagt SURFmarket zorg voor aanvullende contractuele maatregelen met de door haar ingeschakelde leveranciers.

Meer informatie