Nieuws

Call for proposals: pilots DCC voor het hbo

Binnen het hbo is grote behoefte aan een set van voorzieningen voor research datamanagement en data-analyse die aansluiten bij de manier van werken in praktijkgericht onderzoek. Wil jij als onderzoeksondersteuner of onderzoeker een pilot doen op het gebied van research datamanagement of virtuele onderzoeksomgevingen? Dien dan nu een aanvraag in.
Studentes

NWO stelt financiering beschikbaar voor het uitvoeren van pilots op dit gebied. Dit gebeurt vanuit de NWO-impulsfinanciering voor een landelijk Digital Competence Center (DCC) voor praktijkgericht onderzoek. SURF doet de coördinatie en begeleiding van de pilots.

We roepen hogescholen op om een aanvraag in te dienen voor het uitvoeren van een pilot op een van de volgende onderwerpen:

  • Research datamanagement (RDM)
  • Virtuele onderzoeksomgevingen (VRE)

Pilots research datamanagement (RDM)

Een aanvraag voor een pilot op het gebied van research datamanagement dient gericht te zijn op het gebruik van bestaande RDM-voorzieningen. Centraal hierbij staat het verbeteren van de aansluiting tussen deze RDM-voorzieningen en de workflows in praktijkgericht onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan een workflow voor metadateren of archiveren en wat daarvoor nodig is, data delen binnen een keten of een integratie tussen diensten als SURFsharekit, Research Drive en Research Cloud. Het doel is een geïntegreerd RDM expertise- en dienstenaanbod dat optimaal aansluit bij de daadwerkelijke behoeften van onderzoekers in het praktijkgericht onderzoek.

Pilots Virtual Research Environments (VRE)

Een aanvraag op het gebied van Virtual Research Environments (VRE) dient gericht te zijn op bestaande, beschikbare bouwblokken voor een VRE. Centraal staat hierbij het verbeteren van de aansluiting met de behoeften van onderzoekers in praktijkgericht onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Research Cloud voor praktijkgericht onderzoek, de inzet van specifieke software-applicaties binnen een online omgeving, het koppelen van een data-verzameling aan rekencapaciteit voor data-analyse of het ontsluiten van een data-analyse voor onderzoekspartners vanuit het werkveld.

Doel van de pilots

Via de pilots worden bestaande ICT-voorzieningen in de praktijk getest en toegepast, en weer gebruikt om het ontwikkelproces te voeden. Zo werken we in co-creatie met de gebruikers toe naar bruikbare oplossingen die gedurende het hele onderzoeksproces ondersteuning en naadloze integratie opleveren. De pilots worden uitgevoerd met de lectoraten en onderzoeksondersteuners van de hogeschool, onder coördinatie en begeleiding van SURF. De kennis die hieruit voortkomt wordt bestendigd in het landelijk DCC voor Praktijkgericht onderzoek en de technische doorontwikkeling van de ICT-voorzieningen voor onderzoek.

De pilotaanvragen betreffen de financiering van menskracht om de pilots uit te voeren en te  coördineren, en niet de doorontwikkeling van voorzieningen zelf (dat wordt vanuit andere bronnen gefinancierd). Een deel van de financiering is bedoeld voor personele inzet vanuit de hogeschool zelf, zodat gedurende de looptijd hun inzet continu is geborgd. Dit maakt het mogelijk om gezamenlijk in snelle iteraties functionaliteiten en integraties te testen. Zo kun je onderzoekers lokaal van support voorzien en bovendien de organisatie hiervan binnen jouw hogeschool inrichten.

Financiering

Hogescholen die zijn aangesloten bij het landelijk Digital Competence Center voor Praktijkgericht onderzoek (of daar de intentie voor hebben uitgesproken) kunnen bij SURF voor een pilot maximaal 12.000 euro subsidie voor eigen personele inzet aanvragen. Er is ook budget voor personele inzet vanuit SURF beschikbaar. Vanuit de NWO-impulsfinanciering is in totaal 96.000 euro beschikbaar voor de hogescholen, voor maximaal 8 pilots over 2 rondes (ronde 2 start in voorjaar 2021). Dit budget is via NWO aan SURF beschikbaar gesteld.

Deadline

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 15 oktober 2020 om 12:00 CE(S)T. Stuur je aanvraag naar dcc-hbo@surf.nl

Meer informatie en aanvragen

Contact

Wil je een idee voorleggen, sparren over een voorstel of heb je vragen over deze call for proposals? Mail naar dcc-hbo@surf.nl of neem contact op met: