News

Co-creatie voor de-identificatie onderzoeksdata

Werk je als onderzoeker of datasteward aan studies met te anonimiseren persoonlijke identificatiegegevens? Om het voor onderzoeksinstellingen gemakkelijker te maken data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) in te zetten voor onderzoek is een marktconsultatie uitgezet voor een pseudonimiserings- en anonimiseringstool.
Onderzoekers in workshop met beeldscherm

Controle houden over gevoelige data

In de ambitie van SURFs innovatiezone ‘Verantwoord omgaan met data’ is het streven dat onderzoekers in 2027 zowel gevoelige als niet-gevoelige data volgens de FAIR-principes kunnen delen en optimaal hergebruiken. Zij houden daarbij eenvoudig de volledige controle over hun data en de voorwaarden waaronder derden toegang verkrijgen. Onderzoekers worden daarin ondersteund met expertise en diensten die voldoen aan standaarden en beleidsafspraken. SURF heeft in dit kader behoefte aan een dienst die het de-ïdentificeren (anonimisatie en pseudonimisatie) van patiënten- en persoonsgegevens mogelijk maakt, zodat onderzoeksinstellingen ook gemakkelijker aan de AVG kunnen voldoen. De tool moet patiënten- en persoonsgegevens kunnen de-identificeren en het research data managementproces volledig ondersteunen. 

Ontwikkel ook mee aan deze dienst

Instellingen kunnen meerwaarde halen uit participatie in dit traject. Op dit moment werkt SURF al met vier instellingen aan deze toekomstige de-identificatiedienst. Er is in deze fase nog ruimte om aan te sluiten. Het verwachte tijdsbeslag ligt tussen de vier en tien uur per maand in de loop van 2023.

Voordelen van deelname:

  • Behoeften, eisen en wensen kunnen vroegtijdig meegenomen worden;
  • Toegang tot een dienst die onderzoeksdata compliant maakt aan de AVG en eventuele privacykaders;
  • Minder kosten voor de baten van de nieuwe de-identificatiedienst;
  • Kennis hoe het proces loopt bij andere instituten.

Daarnaast kan de tool met de eisen en wensen van meer deelnemers sneller gestandaardiseerd worden.

Meedoen?

Als instelling interesse mee te doen? Neem voor meer informatie contact op met Karín Chavez Caballero.

Innovatiezones en ambities

SURF werkt samen met haar leden via ict-innovatie aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De strategie richt zich de komende jaren op negen innovatiezones in de sector. Deze zones brengen we met de ecosysteem-aanpak verder. Lees voor meer achtergrond welke dat zijn en wat de ambitie is.