Nieuws

Deelnemers Versnellingsplan in gesprek met minister over Strategische Agenda Hoger Onderwijs

Op maandag 15 april ging minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven in gesprek met aanvoerders en deelnemers van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT met als doel om input op te halen voor de Strategische Agenda.

Focus

De focus lag op de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten voor de thema’s flexibilisering en aansluiting op de arbeidsmarkt, gebruik van ICT voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs en digitale (open) leermaterialen.

Kansen flexibilisering

Flexibilisering biedt kansen voor het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt en voor cross-overs tussen sectoren en tussen initieel en postinitieel onderwijs. Minister van Engelshoven zei daarover: ‘“Flexibilisering kan ook mooie combinaties opleveren van bijvoorbeeld technische en geesteswetenschappelijke opleidingen”.

Docentprofessionalisering

Er wordt veel aandacht besteed aan docentprofessionalisering om de grote groep docenten die ICT nog beter kunnen inzetten voor de kwaliteit van hun onderwijs verder te helpen. De minister constateerde dat ontwikkelruimte voor docenten vooral zit in het samenwerken in docententeams. Ook is het essentieel om de blik van studenten op het gebruik van ICT in het onderwijs te benutten: bijna alle EdTech startups komen voort uit studenten die vinden dat het beter kan.

Mogelijkheden digitale (open) leermaterialen

Digitale (open) leermaterialen bieden veel mogelijkheden. De meerwaarde van digitaal zit er vooral in dat je je onderwijs er adaptief en interactief mee kunt maken. De gespreksdeelnemers vragen de minister om een stevige landelijke ambitie voor open leermaterialen, net als die voor open science. Inzet op open leermaterialen zal helpen om docenten meer eigenaarschap te geven en om het creatieve deel van het docentschap te versterken.

Meer informatie

Met dank aan de Hogeschool van Amsterdam voor het faciliteren van deze bijeenkomst

Groepsfoto versnellingsplan met minister Van Engelshoven