Nieuws

Denk mee over privacy in de sociale wetenschappen

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) zoekt mensen voor een taakgroep die een paar onderzoekscenario’s gaat selecteren om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) voor uit te voeren. Ook komt er een plan voor het onderhouden van de DPIA, zodat voor nieuwe onderzoeken alleen een scenario gekozen hoeft te worden.

Het landelijk Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen (DSW) heeft in april een voorstel besproken om het voor onderzoekers gemakkelijker te maken om te voldoen aan de verplichtingen van de AVG, namelijk via een set aan landelijk gedeelde Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) voor veelvoorkomende onderzoekscenario’s in de sociale wetenschappen.

Privacyrisico’s voor proefpersonen

De onderzoeker beschermt de persoonlijke levenssfeer van proefpersonen tegen de risico’s van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De DPIA is een instrument waarmee de onderzoeker vooraf de privacyrisico’s voor proefpersonen in kaart brengt. De instelling moet de onderzoeker in de gelegenheid stellen privacy te waarborgen en biedt hiervoor faciliteiten en ondersteuning. De DPIA wordt gezamenlijk uitgevoerd door alle belanghebbenden in een instelling. Dit leidt tot een beter wederzijds begrip van welke handelingen, maatregelen, rollen en verantwoordelijkheden nodig zijn voor de juiste mate van gegevensbescherming.

Wil je meedenken?

Vind je dit onderwerp interessant?
Heb je tijd tussen juni en november 2019?
Bekijk de gedetailleerde pitch op de website van LCRDM en meld je aan!