Nieuws

Dien nu je aanvraag in voor de stimuleringsregeling open en online onderwijs

Heb jij een innovatief idee voor een optimale blend voor online en on-campus onderwijsvormen? Of wil je samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op bouwen en hergebruiken? Je kunt vanaf nu tot en met 15 december 2021 jouw projectvoorstel indienen voor de stimuleringsregeling open en online onderwijs.
Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Workshops

Kun je wat hulp gebruiken om te sparren over jouw idee of het formuleren van een projectvoorstel? Wij helpen je graag op weg om jouw idee of voorstel vorm te geven. Meld je dan aan voor onderstaande workshops.

  • Webinar 16 september: Toets je idee voor de stimuleringsregeling
    In deze workshop nodigen we je uit om je eerste ideeën voor een voorstel te bespreken. Nadat we nog even kort de belangrijkste kaders van de regeling hebben besproken gaan we subgroepen uiteen. Iedere groep wordt begeleid vanuit SURF. Aan de hand van de bespreking van meerdere ideeën binnen de subgroep krijg je een beeld of jouw idee rijp is om verder uit te werken tot een voorstel.
  • Webinar 7 oktober: Van idee naar projectvoorstel voor de stimuleringsregeling
    In deze workshop leggen we uit waar je op moet letten bij het schrijven van een projectvoorstel. Een van de leden van de beoordelingscommissie geeft kaders en licht deze toe aan de hand van ervaringen binnen de beoordelingscommissie. Vervolgens gaan we uiteen insubgroepen onder begeleiding van SURF. Hier is ruimte om nadere vragen te stellen.

Projectresultaten

Dankzij de stimuleringsregeling zijn er inmiddels al veel projecten ontwikkeld. Je kunt ter inspiratie de projecten voor pijler online onderwijs bekijken die aan deze regeling hebben deelgenomen. Of bekijk de projecten van pijler open leermaterialen die ontwikkeld zijn dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Stimuleringsregeling voor het hogeronderwijs

De stimuleringsregeling open en online onderwijs geeft hogescholen en universiteiten de kans om actief te experimenteren met vormen van online onderwijs en met het delen en hergebruiken van open leermaterialen. Van 1 september tot en met 15 december 2021 is de laatste aanvraagronde ingegaan voor deze regeling. HO-instellingen kunnen vanaf nu tot en met 15 december hun aanvraag indienen voor de regeling.

De regeling heeft twee doelstellingen (pijlers):

  • De onderwijskwaliteit verbeteren door kennis en ervaring op te doen met online onderwijs.
  • De kwaliteit van open leermateriaal verhogen en collecties van open leermaterialen opbouwen. Door samenwerken binnen vakcommunity’s een cultuurverandering in gang zetten en hergebruik stimuleren.

Meer informatie

Lees meer over het indienen van een voorstel op de website van SURF. Hier vind je de link voor het indienen van je aanvraag, een checklist, tips en praktische informatie voor je aanvraag.