News

Drie nieuwe pilots toegekend in DCC voor Praktijkgericht onderzoek

Eerder dit jaar konden hogescholen een pilotvoorstel indienen op het gebied van researchdata management (RDM) of virtual research environments (VRE). Op 24 augustus zijn drie pilots toegekend voor de tweede ronde van pilots. Het doel van de pilots is om geïntegreerde diensten voor onderzoek te realiseren die aansluiten bij praktijkgericht onderzoek.
Twee jonge onderzoekers met een oudere dame samen achter een laptop

De opgedane kennis wordt gedeeld en beschikbaar gesteld in het landelijk DCC voor praktijkgericht onderzoek.

Toegekende pilots

Voor toekenning werden verschillende criteria opgesteld. Zo moeten de pilots aansluiten op de SURF-dienstontwikkeling, het moet haalbaar en innovatief zijn én er moet sprake zijn van impact en relevantie voor andere hogescholen. De SURF Raad van Bestuur heeft aan drie hogescholen middelen toegekend voor de uitvoering van de pilots:

Metadata voor AGRI-, FOOD en LEEFOMGEVING
Binnen het domein van Agri, Food en Leefomgeving is het op de HAS hogeschool nog niet mogelijk eenduidig metadata toe te voegen aan data die wordt verzameld tijdens het onderzoek. In deze pilot gaat de HAS samen met drie lectoraten, WUR DCC en Center of Expertise Groen kernteam RDM onderzoeken welke standaarden bruikbaar zijn en hoe ze geïmplementeerd kunnen worden.

De Haagse Hogeschool op weg naar Open Science: van Research Drive naar DANS Easy
De Haagse Hogeschool gaat de procedures in kaart brengen om onderzoeksdata die in SURF Research Drive staat te publiceren in DANS Easy.  Aan het einde van deze pilot heeft de Haagse Hogeschool voldoende expertise om aan hun onderzoekers ondersteuning te bieden bij het archiveren van onderzoekdata voor de langere termijn, het voorbereiden van datasets voor de opname in een data-archief en het FAIR maken van data.

RDM voor “Gelijke kansen voor een gezonde en kansrijke generatie”
In deze pilot vraagt de Hanzehogeschool ondersteuning bij researchdata management en een virtual research environment voor een groot meerjarenonderzoek bij kinderen op verschillende scholen in de provincie Groningen. Doel van het onderzoeksprogramma is om de jongste generatie Groningers die opgroeien in relatieve armoede dezelfde kansen te bieden als de kinderen in de rest van Nederland. Er worden in dit project veel typen data gebruikt en verzameld vanuit verschillende bronnen, waaronder hoog-sensitieve data (persoonsgegevens, gezondheid etc.) van externe partijen.

Rol van SURF

Het landelijk DCC voor Praktijkgericht onderzoek wordt gedragen vanuit de hogescholen. SURF heeft een ondersteunende rol in de vorm van het uitvoeren van pilots en usability tests om bestaande ICT-voorzieningen goed aan te laten sluiten bij de workflow van praktijkgericht onderzoek. De kennis die hieruit voortkomt wordt bestendigd in het landelijk DCC voor Praktijkgericht onderzoek. Daarnaast faciliteert SURF de hogescholen door het geven of (mede)ontwikkelen van trainingen.

Meer informatie:

Kijk voor meer informatie over het digital competence center voor praktijkgericht onderzoek op: https://www.surf.nl/digital-competence-center-voor-praktijkgericht-onderzoek