Nieuws

SURF ontwikkelt edubadges tot dienst

Na een succesvolle pilot met 16 instellingen gaat SURF edubadges verder ontwikkelen tot dienst. Het is de bedoeling dat alle onderwijsinstellingen in Nederland eind 2020 digitale certificaten in de vorm van edubadges aan hun studenten kunnen uitreiken via de infrastructuur van SURF. De instellingen kunnen een eigen look en feel aan de edubadges geven.

Waar in andere landen digitale credentials ontstaan in verschillende vormen, op diverse platforms en door verschillende aanbieders, kiezen Nederlandse instellingen in samenwerking met SURF voor een landelijke aanpak in de vorm van edubadges. Het gebruik van één infrastructuur bevordert de inhoudelijke aansluiting en onderlinge vergelijkbaarheid. Met deze aanpak is Nederland wereldwijd één van de voorlopers.

Microcredentialing

Met edubadges kunnen studenten laten zien welke kennis en vaardigheden ze hebben opgedaan. Als onderwijsinstelling kun je voor verschillende doeleinden een edubadge uitreiken: voor regulier geaccrediteerd onderwijs (dan is het microcredentialing), maar ook voor prestaties buiten de studie (denk aan bestuurswerk) of niet-formele onderwijstrajecten. Edubadges geven zo een antwoord op de vraag hoe studenten kunnen laten zien welke kennis en vaardigheden ze hebben opgedaan.

Onderwijs flexibeler maken

“Een edubadge is een instrument waarmee we het onderwijs flexibeler kunnen maken”, zegt projectleider Alexander Blanc. “In een edubadge zit veel informatie over de inhoud van de behaalde leeruitkomsten. En via een edubadge kun je die informatie veel makkelijker meenemen naar een andere context: als je naar een andere onderwijsinstelling gaat, of als je na je studie gaat werken.”

Pilot leidt tot dienstontwikkeling

In de edubadges-pilot heeft SURF een gezamenlijke infrastructuur voor het uitgeven van edubadges ontwikkeld. Samen met de deelnemende instellingen hebben we onderzocht welke technieken en standaarden nodig zijn om edubadges aan studenten toe te kennen en hoe edubadges kunnen worden ingezet. We sluiten daarbij aan op internationale standaarden en frameworks. De pilot liep tot april 2020 en de resultaten zijn zo positief dat SURF edubadges op advies van de instellingen nu tot dienst doorontwikkelt. De dienst wordt eind 2020 gelanceerd.

Geleerde lessen van de pilot

De opgedane kennis en ervaring uit de pilot zijn opgehaald bij de deelnemende instellingen en samengevat in een publicatie. Hierin lees je onder andere hoe instellingen komen tot een strategie om edubadges in te zetten en er zijn voorbeelden van edubadges die in de pilotperiode zijn uitgegeven. Later dit jaar zetten we met een aantal deelnemende instellingen uit de pilot een leergang op voor instellingen die willen starten met edubadges.

Meer informatie

Bezoekers van de SURF Onderwijsdagen geven hun feedback op edubadges: