News

eduID verwelkomt 10.000e gebruiker

eduID vierde deze week een mooie mijlpaal: het 10.000e eduID-account werd aangemaakt! Gebruikers zonder instellingsaccount kunnen sinds 2020 met eduID inloggen op sommige diensten aangesloten op SURFconext. Ook hebben we de ambitie eduID door te ontwikkelen tot een overkoepelende digitale studentidentiteit, onafhankelijk van een instelling.
Twee studenten in een open hal met een laptop

eduID voor flexibilisering onderwijs, studentmobiliteit en leven lang ontwikkelen

Het onderwijs digitaliseert én flexibiliseert. Studenten willen zelf hun onderwijscarrière vormgeven wat inhoudt dat zij vakken willen volgen bij andere instellingen. Dat zorgt voor logistieke en administratieve uitdagingen voor zowel de instellingen als de student zelf. Daarom wil SURF eduID verder doorontwikkelen tot 1 digitale identiteit waarmee studenten bij iedere onderwijsinstelling terecht kunnen: voor, tijdens én na hun studie. Dat doen we uiteraard samen met de instellingen in de vorm van pilots.

eduID in pilot studentmobiliteit: met 1 klik inschrijven voor een vak aan een andere instelling

In het najaar gaat de pilot studentmobiliteit vanuit de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT van start. Het doel van deze pilot in het kader van studentmobiliteit is dat studenten zich met 1 klik kunnen inschrijven voor een vak aan een andere instelling. Het inschrijven en het toestemming geven voor het digitaal delen van gegevens tussen 2 instellingen gebeurt met eduID.

eduID onderdeel dienst edubadges

Niet alle 10.000 eduID’s zijn aangemaakt om in te loggen op diensten via SURFconext. eduID wordt namelijk ook gebruikt in de edubadges-dienst van SURF, het platform voor digitale certificaten voor het Nederlandse onderwijs. Met het eduID kan een student zich identificeren en krijgt hij de badge van de instelling. Deze edubadge wordt dan toegekend aan het eduID. De edubadge blijft ook na het afstuderen beschikbaar.

Nog volop in ontwikkeling

De komende jaren staan in het teken van de doorontwikkeling van eduID. Dat doen we in nauw overleg met de instellingen en belangrijke belanghebbenden als het ministerie van OCW en Studielink. Naast de technische doorontwikkeling van eduID, onderhouden we ook contact met diverse nationale en internationale initiatieven om mee op te trekken.

Meer weten?

logo eduID