Nieuws

Erwin Bleumink en Jan Bakker dragen bestuurstaken over aan nieuwe raad van bestuur

Het afgelopen jaar heeft SURF belangrijke stappen genomen naar een meer gestroomlijnde en innovatieve organisatie voor onze leden. In 2020 presenteren we een nieuw SURF. Daarmee nemen ook Erwin Bleumink en Jan Bakker afscheid van SURF als bestuurders. We zijn hen zeer dankbaar voor hun grote inzet en bijdrage aan de coöperatie SURF.
Erwin Bleumink (links) en Jan Bakker (rechts)

Erwin Bleumink (links) en Jan Bakker (rechts)

Inmiddels hebben Erik Fledderus, Erwin Bleumink en Jan Bakker hun bestuurstaken overgedragen aan de nieuwe raad van bestuur van SURF: Jet de Ranitz (CEO), Hans Louwhoff (COO) en per september Ron Augustus (CINO).

Erwin Bleumink – boegbeeld van SURFnet en vernieuwer van SURF

Al sinds 1997 levert Erwin Bleumink een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse digitale infrastructuur. Eerst in het netwerkinfrastructuurproject GigaPort en vanaf 2006 als directeur van SURFnet. Vanaf 2015 was hij ook bestuurder van de coöperatie SURF. Met zijn visie, waarin innovatie en samenwerking hoofdrollen spelen, bewerkstelligde hij onder andere dat de positie van Nederland als koploper in de digitale infrastructuur werd versterkt. Daarnaast werden onder zijn leiding nieuwe ambities in de praktijk gebracht, zoals de versnelling van de digitalisering van het onderwijs. Zijn vele nevenactiviteiten in nationale en internationale gremia tonen zijn gedrevenheid om onderwijs en onderzoek op mondiaal niveau te verbeteren.

Het afgelopen jaar heeft Erwin Bleumink zich fulltime en met volledige toewijding ingezet voor de reorganisatie van SURF. Met zijn niet aflatende enthousiasme en verbindende kwaliteiten droeg hij in belangrijke mate bij aan de succesvolle dialoog met de leden over een nieuwe governance binnen de coöperatie SURF.

Jan Bakker – founding father van SURFmarket

Jan Bakker is de founding father van SURFmarket en een marktmeester pur sang. Dankzij hem is Nederland vaak als lonkend voorbeeld voor de rest van de wereld gebruikt wat betreft licentiemodellen en samenwerkingen voor het onderwijs. Zijn werk heeft enorme voordelen en besparingen van tientallen miljoenen euro’s op jaarbasis voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek opgeleverd en successen voor leveranciers. Jan Bakker is zeer ondernemend, ziet overal kansen en loopt graag voor de troepen uit.

Voorbeelden van zijn successen zijn jarenlange unieke en succesvolle overeenkomsten met grote ICT-marktpartijen, het opzetten van SURFspot en het uitbreiden van de dienstverlening met content, wat tot nationale afspraken met grote mondiale uitgeverijen heeft geleid.

Jan Bakker heeft zich altijd ingezet om vraag en aanbod in beweging te krijgen en te vernieuwen en om het gezamenlijk doelmatig en rechtmatig inkopen voor de leden van SURF naar een hoger plan te brengen.

Afscheid in september

We danken Erwin Bleumink en Jan Bakker voor de vele jaren inzet voor onderzoek en onderwijs. In september organiseren we nog een mooie bijeenkomst om afscheid te nemen van Erwin Bleumink, Jan Bakker en Erik Fledderus als bestuurder. We hopen dat de situatie rond corona dat maximaal mogelijk maakt.

Raad van commissarissen SURF