Nieuws

EuroCC en CASTIEL: 2 nieuwe projecten stimuleren de kennis en kansen van HPC in Europa

Met financiële ondersteuning van de European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) bouwen EuroCC en CASTIEL aan een Europees netwerk van 33 nationale HPC-competentiecentra, waarbij SURF een van de partners is. Beide projecten proberen zo bestaande hiaten in HPC-vaardigheden te overbruggen en bevorderen hiermee de samenwerking in Europa.
EuroHPC

EuroCC brengt HPC-expertise in kaart

De 33 nationale competentiecentra die deel uitmaken van het EuroCC-netwerk gaan de lokaal beschikbare HPC-competenties in kaart brengen om zo hiaten in bestaande kennis te identificeren. De competentiecentra coördineren de HPC-expertise hiermee op nationaal niveau en vereenvoudigen bovendien de toegang tot Europese HPC-capaciteit. Niet alleen voor wetenschappelijk gebruik, maar ook voor overheidsdiensten en verschillende industriële sectoren, waarbij maatwerk wordt geleverd voor een grote verscheidenheid aan gebruikers.

CASTIEL bevordert uitwisseling

CASTIEL heeft als doel de interactie en uitwisseling van expertise in het hele EuroCC-netwerk te bevorderen. Het project zal een Europese competentiekaart met zowel beschikbare middelen als kennishiaten in alle competentiecentra van EuroCC ontwikkelen. Hiermee worden potentiële samenwerkingen, de uitwisseling van ‘best practices’ en de uitwisseling van kennis en expertise tussen verschillende landen gestimuleerd. Daarnaast hoopt het project ontbrekende kennis en vaardigheden efficiënt aan te pakken en te dichten. CASTIEL coördineert activiteiten als internationale workshops, mentortrajecten, partnerschappen en thematische werkgroepen.

Het uiteindelijke doel van deze projecten is om in heel Europa te zorgen voor een gecoördineerd en consistent hoog niveau van HPC-expertise en aanverwante disciplines zoals high-performance data analytics (HPDA) en kunstmatige intelligentie. Dergelijke Europese kennis en expertise zijn essentieel om de technologische autonomie en het concurrentievermogen van de Europese Unie (EU) te versterken.

Logo van EuroCC-project

Looptijd en financiering

Het EuroCC-project loopt vanaf 1 september 2020 voor een periode van twee jaar met een totaalbudget van 57 miljoen euro. De helft van dit budget komt uit Horizon 2020, het financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU, de andere helft wordt gefinancierd door de 33 deelnemende landen.

Ook CASTIEL (Coordination and Support for National Competence Centres on a European Level) draait vanaf 1 september 2020 voor een periode van twee jaar, met een extra Horizon 2020-financiering van 2 miljoen euro.

De twee projecten zijn geselecteerd na de EuroHPC-04-2019 call en worden gecoördineerd door het High Performance Computing Centre Stuttgart (HLRS), een van de leden van het Gauss Centre for Supercomputing (GCS).

Logo van CASTIEL-project

Exascale supercomputers

De EuroHPC JU is in 2018 opgericht. 32 Europese landen nemen momenteel deel aan het initiatief en bundelen hun middelen met de EU en private partners om Europa in staat te stellen een wereldleider in supercomputing te worden. De missie van de EuroHPC Joint Undertaking is het ontwikkelen, inzetten, uitbreiden en onderhouden van een geïntegreerde Europese supercomputer- en data-infrastructuur van wereldklasse en het ontwikkelen en ondersteunen van een zeer concurrerend en innovatief HPC-ecosysteem.

De EuroHPC JU wil de EU in 2021 uitrusten met een infrastructuur van petascale (geschikt voor minstens 1015 berekeningen per seconde) en een voorloper van exascale supercomputers (geschikt voor minstens 1017 berekeningen per seconde). Tevens ontwikkelt zij de nodige technologieën en toepassingen om rond 2022/2023 tot volledige exascale-capaciteiten te komen.

Meer informatie vind je op de website van de EuroHPC JU.