Nieuws

Gebrek aan digitaal mainportbeleid bedreigt ruim 3 miljoen banen

Nederland wordt ingehaald als digitale mainport van de wereld; tijd voor fundamentele keuzes. De Nederlandse digitale infrastructuur is een belangrijke motor voor digitalisering, banen en economische groei.
Digitale mainport

Impact mainport op Nederlandse economie

In 2019 leverde elke 1 euro omzet maar liefst 15 euro aan toegevoegde waarde op voor de Nederlandse economie. De impact van de mainport op de Nederlandse economie bedraagt in totaal 460 miljard euro, 60% van het BNP, en 3,3 miljoen banen.
 

Belang van de sector onder de loep

Dat blijkt uit cijfers van The METISfiles en PB7, die in opdracht van de partijen AMS-IX, Dutch Data Center Association, DHPA, ISPConnect, SURF en met medewerking van Rabobank het belang van de sector onder de loep namen. De partijen vertegenwoordigen het digitaal fundament van netwerken, internetknooppunten, datacenters, cloud- en hostingpartijen.

 

“Nieuwe ontdekkingen en innovatie worden mogelijk door de digitale transformatie in research en science. Goede digitale infrastructuren zijn hiervoor noodzakelijk. De goede uitgangspositie van Nederland staat onder druk. Daarom is het belangrijk dat de Nederlandse overheid nu een visie ontwikkeld. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor het borgen van publieke waarden en dienen deze waarden te worden vertaald naar principes, bijvoorbeeld voor eigenaarschap van en toegang tot data."
Erwin Bleumink, Lid bestuur, SURF

Rapport De Toekomst van de Digitale Economie

The METISfiles en PB7 hebben in opdracht van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) onderzoek gedaan naar het belang van de sector ‘digitale infrastructuur’. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport; ‘De Toekomst van de Digitale Economie - Tijd voor Fundamentele Keuzes’, met daarin een aantal aanbevelingen voor de overheid.