Nieuws

Gebruikers onderzoeksdiensten geven SURF een dikke voldoende

De onderzoeksdiensten en -ondersteuning van SURF scoren ruime voldoendes bij onze gebruikers. Dat blijkt uit een recent uitgevoerd tevredenheidsonderzoek. Het algemene tevredenheidscijfer ligt op een 8,4, een lichte stijging ten opzichte van de 8,2 bij een soortgelijk onderzoek uit 2017.
Onderzoekers in Groningen

Begin 2020 gaf SURF marktonderzoeksbureau Ruigrok Netpanel de opdracht voor een klanttevredenheidsonderzoek onder de eindgebruikers van de onderzoeksdiensten (voornamelijk wetenschappelijk onderzoekers). Hierbij hebben we nadrukkelijk ook gekeken naar de kwaliteit en service van onze helpdesk. Tussen de vandaag verschenen resultaten springt niet alleen de fraaie 8,4 voor ‘algemene tevredenheid’ in het oog. Ook de individuele diensten mogen rekenen op een hoge waardering: van een 8,2 voor het Lisa Rekencluster en een 8,3 voor de Nationale Supercomputer Cartesius tot de 8,4 voor het relatief nieuwe Research Drive.

Uiteraard zijn wij bijzonder trots op de conclusies uit dit tevredenheidsonderzoek.
Kurt Jansen, directeur bij SURF

Naast de goede rapportcijfers voor de verschillende diensten, zijn de kleine 200 respondenten zeer tevreden (8,8) over de technische expertise van de SURF-medewerkers. Zelfs de beschikbaar gestelde documentatie, het onderdeel met de laagste score, mag nog rekenen op een 7,8.

Efficiënte doorontwikkeling

Als mogelijke verbeterpunten worden de beschikbaarheid van de helpdeskmedewerkers en de complexiteit van de aanvraagprocedures aangestipt. Hier wordt samen met de partners van SURF hard aan gewerkt.
Kurt Jansen, directeur bij SURF: “Uiteraard zijn wij bijzonder trots op de conclusies uit dit tevredenheidsonderzoek. De individuele diensten zijn inmiddels begonnen met het analyseren van de verbeterpunten en zullen die de komende tijd, waar mogelijk, implementeren. Tevens introduceren wij in de eerste week van juni een nieuw online portaal voor onze servicedesk. Hiermee worden gebruikers met vragen en incidenten nog sneller en efficiënter geholpen.”

De afgelopen jaren heeft SURF sterk ingezet op het snel en flexibel inspelen op nieuwe vraagstukken en wensen van onze leden en onderzoekscommunity’s. De resultaten hiervan zijn niet alleen zichtbaar in de waarderingscijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek, maar worden tevens vertaald naar een efficiënte doorontwikkeling van SURF’s dienstenportfolio.
Jansen’s collega-directeur, Luuk Renfurm, vult aan: “De adviseurs, community- en relatiemanagers zijn belangrijke schakels bij het anticiperen op de wensen vanuit het onderzoeksveld. Een mooi recent voorbeeld is het nieuw ontwikkelde Research Cloud dat in overleg met de leden is vormgegeven. Ook de aanbesteding van de nieuwe supercomputer komt in nauwe afstemming met onze leden tot stand.”