News

Gezocht: use-cases op het gebied van aardobservatie

Het Europese project C-SCALE heeft een call geopend voor onderzoeksprojecten die technologieën en platformdiensten willen testen voor de verwerking en analyse van aardobservatiedata. Ook de dataverwerkings- en -analysediensten van SURF maken hier deel van uit.
Open call for use cases

Europees aardobservatieprogramma

Het Horizon 2020-project C-SCALE (Copernicus - eoSC AnaLytics Engine) verbindt Copernicus-data met Nederlandse en Europese infrastructuur-services om zo het aardobservatie-onderzoek beter te faciliteren. SURF is een partner in dit project. Copernicus is het aardobservatieprogramma van de Europese Unie, dat kijkt naar onze planeet en het milieu ten behoeve van alle Europese burgers. Het programma biedt informatiediensten op basis van aardobservatiegegevens van satellieten en in-situgegevens (niet uit de ruimte).

Oproep voor het indienen van use-cases

C-SCALE staat ten dienste van Europese onderzoekers, instellingen en initiatieven en wil het makkelijker maken om Copernicus-gegevens, -tools, -hulpbronnen en -diensten te vinden, toegankelijk te maken en te delen. De oproep tot het indienen van use-cases is gericht aan onderzoekers, onderzoeksprojecten, gemeenschappen, infrastructuren en bedrijven die geïnteresseerd zijn in het testen van nieuwe technologieën en platformdiensten in hun Copernicus- of aardobservatieverwerkings- en -analyseworkflows. Zo zorgen we dat de data- en compute-infrastructuur, gebruikersondersteuning en opleidingen worden afgestemd op de behoeften van de eindgebruiker.

Meer informatie vind je op de website van C-SCALE