News

Hans Louwhoff benoemd als Chief Operations Officer van SURF

De SURF ledenraad heeft vandaag Hans Louwhoff benoemd als COO en lid van de raad van bestuur van SURF. Hij start per 1 juni 2020. Samen met Jet de Ranitz als voorzitter en de nog te benoemen Chief Innovation Officer vormt hij de nieuwe RvB. Met de benoeming van Ellen van Schoten en Saskia Vlaar is per 1 april ook de RvC weer compleet.
Hans Louwhoff

Ruimte geven aan verandering

De coöperatie SURF heeft grote ambities om digitalisering van onderwijs en onderzoek meer impact te laten hebben. Om die ambities waar te maken wordt de samenwerking met de leden intensiever en inhoudelijker en verandert de SURF-organisatie. Om ruimte te geven aan die verandering dragen de huidige bestuurders Erik Fledderus (voorzitter), Jan Bakker en Erwin Bleumink het stokje over aan de nieuwe raad van bestuur, met Jet de Ranitz als voorzitter raad van bestuur (CEO) en Hans Louwhoff als Chief Operations Officer (COO). De raad van bestuur wordt later nog aangevuld met een Chief Innovation Officer (CINO).

Harry van Dorenmalen, voorzitter van de raad van commissarissen: “We zijn Erik Fledderus, Jan Bakker en Erwin Bleumink zeer erkentelijk. Ze hebben SURF gebracht op het hoge niveau waar het nu staat en hebben SURF door moeilijke tijden geleid. Ze stonden tevens aan de basis van de vernieuwde SURF-organisatie en de vernieuwde samenwerking tussen SURF en zijn leden. Na een periode van overdracht zullen wij op gepaste wijze afscheid van hen nemen.”

Nieuwe raad van bestuur

De nieuwe SURF-organisatie richt zich duidelijker op de strategische relaties met leden en andere stakeholders. SURF gaat samen met de leden veel sterker inzetten op innovatie en met Hans Louwhoff als COO blijft SURF diensten bieden en ontwikkelen van het hoge niveau dat leden van SURF gewend zijn.

Over Hans Louwhoff

Hans Louwhoff is momenteel nog werkzaam als CIO / directeur Information Management & Services bij University of Technology Eindhoven. Daarvoor is hij anderhalf jaar werkzaam geweest als zelfstandig interimmanager en was hij geruime tijd werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank in verschillende managementrollen op het gebied van IT, dienstverlening en organisatieontwikkeling. Hans Louwhoff geeft graag richting in een omgeving in beweging en is een daadkrachtig en betrokken veranderaar.

Jan Lintsen, voorzitter SURF-ledenraad: “SURF is een organisatie met een grote betrokkenheid van leden en medewerkers. Er staan grote uitdagingen op de digitaliseringsagenda van onderwijs en onderzoek. Voor de leden is het belangrijk dat SURF met hen goed blijft inspelen op toekomstige technologische ontwikkelingen. De nieuwe raad van bestuur gaat sturing geven aan deze digitale transformatie om zo de kansen die de digitalisering biedt ten volle te benutten."

Raad van commissarissen versterkt met Ellen van Schoten en Saskia Vlaar

Met de benoeming van Ellen van Schoten en Saskia Vlaar is de raad van commissarissen (RvC) compleet. Sinds 1 maart 2020 is er al een nieuwe voorzitter: Harry van Dorenmalen. Uit de interim-RvC zijn Edwin van Huis en Gabriël Zwart gevraagd nog 3 jaar aan te blijven om de continuïteit te borgen.

Jan Lintsen, voorzitter SURF-ledenraad: "We zijn heel trots dat Ellen van Schoten en Saskia Vlaar hun expertise en ervaring gaan inzetten om met SURF een krachtige hernieuwde start te maken in de samenwerking binnen de coöperatie."

Over Ellen van Schoten

Ellen van Schoten

Ellen van Schoten is sinds 2,5 jaar Chief Operating Officer bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij is bedrijfseconoom en registeraccountant en heeft ervaring bij diverse overheidsorganisaties, waaronder de Algemene Rekenkamer waar zij 9 jaar als secretaris/algemeen directeur werkzaam was.

Over Saskia Vlaar

Saskia Vlaar

Saskia Vlaar heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leiden van technologie en innovatie in diverse organisaties. Zij was als onderzoeksdirecteur bij TNO onder andere verantwoordelijk voor ICT-innovatie en daarna wereldwijd verantwoordelijk voor Digitale Innovatie bij Shell. Momenteel is zij als onafhankelijk adviseur digitale transformatie actief in diverse netwerken en adviesraden, waaronder de Raad van Toezicht van Noordwest Ziekenhuisgroep.