Nieuws

Help jij mee om een RDA-projectvoorstel te schrijven?

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) zoekt deelnemers voor een taakgroep die een projectvoorstel schrijft en indient voor een call van RDA Europe.

Deze taakgroep zal in korte tijd een projectvoorstel schrijven en indienen voor een call van RDA Europe. Met deze call zoekt de Research Data Alliance organisaties voor de adoptie van bestaande RDA recommendations & outputs. De deadline voor het indienen van een projectvoorstel is 4 maart 2019. Op basis van de lijst beschikbare recommendations is gekozen om vanuit het LCRDM een projectvoorstel in te dienen voor een niet-technische recommendation. De keuze is gevallen op het onderwerp 23 Things - Libraries for Research Data. Na honorering van het projectvoorstel kan de taakgroep doorgaan als projectgroep of kan gekozen worden voor het uitschrijven van een nieuwe pitch.

Meer informatie

De RDA is een internationale koepelorganisatie die zich richt op algemeen strategisch beleid dat handvatten moet bieden om (inter)nationale standaarden te ontwikkelen en een netwerk van experts dat zich ver buiten Europa uitstrekt. RDA brengt inspanningen op het gebied van RDM op internationaal niveau bij elkaar.

Er is nu een call uitgezet om een aantal algemeen strategische beleidsonderwerpen te onderbouwen/te vertalen met best practices, use cases en de uitvoering van een aantal kleine projecten bij instellingen. Door een projectvoorstel in te dienen kunnen we in Nederland aanhaken bij RDM-producten in de Europese/internationale context. Bovendien profileren het LCRDM en de aangesloten instellingen/experts zich als samenwerkingsorganisatie op het gebied van RDM in Nederland.

Bekijk hier de PDF/PowerPoint van Mijke Jetten (Radboud Universiteit) en de gedetailleerde pitch.

Deelnemen

Vind je dit onderwerp interessant? Wil je meedenken? Heb je tijd tussen 11 februari en 4 maart 2019?  Meld je dan aan door mail te sturen naar: Ingeborg.verheul@surfsara.nl

We zoeken maximaal 6 mensen van verschillende typen onderzoeksinstellingen om aan het opstellen van het projectvoorstel mee te werken. Aansluiting vanuit de andere RDM stakeholdergroepen in Nederland wordt zeer gewaardeerd. Dus ben je betrokken bij de UKB-WG RD, RDNL, NPOS, DTL, D4LS, Go FAIR NL, RDA-NL, LIBER-RDA, NDE etc.: meld je aan! Ook vanuit de onderzoeksinstellingen is input zeer gewenst. Deze taakgroep loopt maar 3 weken, dus de vergaderingen zullen hoofdzakelijk via Skype plaatsvinden.

Mocht je zelf geen tijd hebben om deel te nemen, maar wil je wel graag dat je instelling betrokken is, meld dan een collega aan. Heb je zelf een idee voor een pitch? Geef het door! Op de pitchpagina staat een online formulier en een korte richtlijn hoe dat aan te pakken. Je kan je idee ook per mail doorgeven via het formulier 'raamwerk voor een pitch'.