Nieuws

Hoe stimuleer je e-infrastructuur met partnerschappen?

Een goede e-infrastructuur is van vitaal belang voor onderzoek. Erik Fledderus (SURF) ziet partnerschappen als een belangrijke manier om die e-infrastructuur te organiseren, en in samenspraak met gebruikers te ontwikkelen.
Open gebouw met studenten

Structureel problemen oplossen

Een partnerschap is een overeenkomst die zaken oplost die boven het niveau van de gebruiker, de dagelijkse werkzaamheden liggen. Zonder partnerschappen moeten onderzoekers problemen ad-hoc oplossen, terwijl een partnerschap praktische problemen structureel oplost.

Horizontaal en verticaal

Fledderus onderscheidt twee typen partnerschappen:

  • horizontale, waarin nationale e-infrastructuurdiensten (zoals SURF) samenwerken met lokale voorzieningen
  • verticale, waarin e-infrastructuurvoorzieningen en gebruikerscommunity’s met elkaar samenwerken

Van nationaal naar internationaal

Je zou partnerschappen eerst nationaal moeten opzetten, en dan uitbreiden naar Europees verband. In e-IRG, een strategisch overlegorgaan over e-infrastructuur in Europa, wordt  gesproken over hoe je dit het beste kunt organiseren. Dit leidt onder andere tot adviezen aan lidstaten en de Europese Commissie.