Nieuws

Hoger onderwijs gaat intensief samenwerken aan open en digitale leermaterialen

De bestuurders van Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen en SURF hebben de Verklaring Nationale aanpak digitale en open leermaterialen ondertekend. Daarin spreken de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen af dat zij gezamenlijk werken aan het maken, delen, hergebruiken en inkopen van leermaterialen.
Man met vrouw achter computer

Bestuurlijk commitment

Voormalig onderwijsbestuurder Huib de Jong heeft zich als kwartiermaker binnen het Versnellingsplan ingezet voor het realiseren van de verklaring en het instellingsoverstijgend werken aan digitale en open leermaterialen. De ondertekening van de Verklaring Nationale aanpak digitale en open leermaterialen (pdf) door UNL, VH en SURF markeert het bestuurlijke commitment om nu regie te nemen op de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitale en open leermaterialen.

Publieke regie op leermaterialen

Huib de Jong: “Het is belangrijker dan ooit dat we publieke regie op leermaterialen verkrijgen, om de kwaliteit, onafhankelijkheid en veiligheid van het hoger onderwijs te waarborgen. We moeten de traditionele publieke waarden beschermen, in een tijd van ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Dit vereist dat instellingen onderling samenwerken, omdat zij onder de veranderende omstandigheden alleen samen de kwaliteit van onderwijs blijven leveren die studenten verdienen.”

Coördineren en afspraken maken met leveranciers

De instellingen gaan op 2 manieren samenwerken. Ze gaan de doorontwikkeling van een infrastructuur voor het uitwisselen van open leermaterialen samen coördineren. Daarnaast gaan ze samenwerken in het maken afspraken met commerciële aanbieders van leermaterialen over eigenaarschap van data en privacy-aspecten. Door samen te werken behouden de instellingen de regie op ontwikkelingen op het gebied van digitale en open leermaterialen.

Initiatief van Koerszone van het Versnellingsplan

De verklaring is een initiatief van de Koerszone van het Versnellingsplan. Theo Bastiaens, rector magnificus van de Open Universiteit en co-aanvoerder van het Koersteam: ‘We wilden als bestuurders van de Koerszone een thema oppakken dat vanuit bestuurlijk perspectief om regie vroeg. De zone Naar digitale (open) leermaterialen klopte bij ons aan en we voelden meteen dat we ons hiervoor wilden inzetten omdat de publieke waarden van het onderwijs hier in het geding zijn. Zo langzamerhand moet het duizend-bloemen-bloeien-principe plaatsmaken voor een kansrijkere, duurzame inbedding.’

Rapport Regie op leermaterialen

Wil je weten hoe de hogeronderwijsinstellingen deze samenwerking concreet gaan aanpakken en vormgeven? In het rapport "Regie op leermaterialen - Naar een nationale aanpak digitale en open leermaterialen" lees je over de stappen die instellingen kunnen zetten om regie op leermaterialen nemen, waarom dit van belang is en hoe dat ook op bestuurlijk niveau gefaciliteerd kan worden. 

Download het rapport Regie op leermaterialen (pdf)