Nieuws

Hogescholen werken samen om praktijkgericht onderzoek beter zichtbaar te maken

Maurice Limmen (voorzitter Vereniging Hogescholen), Huib de Jong (collegevoorzitter Hogeschool van Amsterdam) en Jan Bakker (bestuurslid SURF) hebben een convenant getekend dat de start markeert van een project dat de resultaten van praktijkgericht onderzoek beter zichtbaar moet maken.
Convenant praktijkgericht onderzoek

Foto (v.l.n.r.): Maurice Limmen (voorzitter Vereniging Hogescholen), Jan Bakker (bestuurslid SURF), Huib de Jong (collegevoorzit

Samenwerking tussen 10 hogescholen

Hogescholen voeren steeds meer maatschappelijk relevant en boeiend praktijkgericht onderzoek uit. De resultaten uit dit onderzoek zijn echter niet altijd goed te bereiken voor degenen die er profijt van kunnen hebben. 10 hogescholen starten in samenwerking met de Vereniging Hogescholen, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en SURF een project om de resultaten van praktijkgericht onderzoek beter zichtbaar te maken. Het project draagt hiermee bij aan het realiseren van de ambities van het hbo op het gebied van Open Science. De Hogeschool van Amsterdam is penvoerder voor dit project. Donderdag 23 mei is er een convenant getekend tussen Hogeschool van Amsterdam, Vereniging Hogescholen en SURF die de formele start van dit project markeert.

Voor en door het onderzoek

In de eerste fase van dit project wordt er samen met lectoren, docent-onderzoekers en gebruikers van praktijkgericht onderzoek onderzocht wat er nodig is om de onderzoeksresultaten beter te vinden. Waar lopen zij tegen aan wanneer het gaat om kennis disseminatie? Wat werkt wel en niet als het gaat om het uitwisselen van informatie? Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise die in het hbo aanwezig is rondom dit soort thema’s. 

Toegevoegde waarde aan bestaande informatie

Veel informatie over praktijkgericht onderzoek is al wel beschikbaar, bijvoorbeeld op de HBO Kennisbank, de Projectenbank van SIA of in de Atlas van praktijkgericht onderzoek. Dergelijke informatie kan echter beter vindbaar en verrijkt worden. In dit project wordt dan ook samengewerkt met de gebruikers en coördinatoren van dergelijke platforms.