Nieuws

HORA verbeterd voor het onderzoeksveld

De Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) is verbeterd. De doorontwikkeling richt zich specifiek op gebieden die te maken hebben met het onderzoeksveld, inclusief het ondersteunen van internationale, instellingoverschrijdende onderzoekssamenwerking. Je bekijkt de verbeterde HORA (2.1) via hora.surf.nl.

Doorontwikkeling HORA

HORA biedt een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatievoorziening van Nederlandse instellingen in het hoger onderwijs. Deze verzameling wordt continue doorontwikkeld dankzij feedback en verbetervoorstellen vanuit het werkveld. Dit resulteert nu in een vernieuwde wiki die voor het onderzoek een architectuur van ICT-voorzieningen biedt met een nog sterkere toegevoegde waarde. 

Onderzoekscyclus en onderzoekgegevenscyclus uitgewerkt

De in 2013 opgestelde HORA is doorontwikkeld naar versie 2.1. Deze versie houdt vooral rekening met het ondersteunen van internationale, instelling overschrijdende onderzoekssamenwerking.  Belangrijke voorbeelden van de doorontwikkeling zijn:

  • De volledige uitwerking van de Virtual Research Environment (binnen de onderzoekscyclus) en het Research Data Platform (binnen de onderzoekgegevenscyclus).
  • Het toevoegen van relevante architectuurprincipes voor wetenschappelijk onderzoek, zoals FAIR principes

De verdieping, uitwerking en implementatie kwam tot stand door een samenwerking tussen het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), het programma Data4Lifesciences (D4LS), het Architecten Beraad Hoger Onderwijs (AB HO) en SURF.

Samenwerken van boven

Generieke architectuur

De HORA kun je het best vergelijken met een sjabloon. Dit sjabloon biedt een basisarchitectuur die de volle breedte van een instelling beslaat en per instelling kan worden aangevuld en verfijnd. Toepassingsgebieden van de HORA zijn bijvoorbeeld het bieden van inzicht in verbetermogelijkheden in de instellingsarchitectuur, in het definiëren van de scope en afhankelijkheden van projecten of in ondersteuning bij de inrichting van gegevensbeheer. Zodoende biedt HORA ondersteuning bij het oplossen van ICT-vraagstukken ten behoeve van de strategie en doelen van de instelling.