Nieuws

Impulsfinanciering voor Digital Competence Center voor Praktijkgericht onderzoek

Hogescholen gaan samen aan de slag in een Digital Competence Center (DCC) voor Praktijkgericht onderzoek om researchdatamanagement, FAIR data en data-intensief onderzoek op hogescholen verder te faciliteren en zo hun open-science-ambities te kunnen realiseren. NWO heeft hiervoor een impulsfinanciering van 900.000 euro toegekend aan de hogescholen en SURF.
Twee studenten schrijvend aan een tafel met laptop

SURF ontvangt financiering vanuit NWO om het landelijke DCC voor Praktijkgericht onderzoek te ondersteunen in de vorm van pilots, training en expertise. In 6 werkpakketten gaan hogescholen urgente vraagstukken oppakken op het gebied van researchdatamanagement, FAIR data en data-intensief onderzoek.  

Start project

Het project start officieel op 1 oktober 2020, maar op dit moment zijn de voorbereidingen al gaande. Zo kunnen hogescholen vanaf 1 september al een voorstel indienen voor een pilot met SURF op het gebied van researchdatamanagement en/of virtual research environments. Saxion Hogeschool is de penvoerder van het project en van daaruit zal een projectmanager aan de slag gaan met de invulling van de werkpakketten en de inrichting van de governancestructuur.

Context

De afgelopen 2 jaar bundelden 14 hogescholen hun krachten in de Versterkingsagenda Praktijkgericht onderzoek om ondersteuning van praktijkgericht onderzoek samen naar een hoger plan te tillen. Ondersteuning van praktijkgericht onderzoek vraagt namelijk expertise op veel verschillende gebieden. Omdat het onmogelijk is al deze kennis zelf in huis te hebben, is er behoefte aan een gezamenlijk kennis- en adviescentrum: een Research Support HUB. De impulsfinanciering voor een landelijk DCC voor praktijkgericht onderzoek biedt de mogelijkheid om dit te realiseren. De activiteiten vanuit de Versterkingsagenda gaan vanaf nu verder onder de vlag van het DCC voor praktijkgericht onderzoek. Daarbij vormt het DCC een eerste stap naar een landelijke Research Support HUB.

Participeren in het DCC voor Praktijkgericht onderzoek?

De impulsfinanciering is op basis van cofinanciering. Dat betekent dat de hogescholen gezamenlijk bijdragen in de vorm van personele inzet in het landelijk DCC voor Praktijkgericht onderzoek. Inmiddels zijn er al 15 hogescholen die zich hieraan hebben verbonden. Wil je ook participeren in het DCC, meld je dan aan bij projectmanager Silvia Kempers (Saxion Hogeschool).

Meer lezen

Les ook het artikel 'Samen sterker in het hbo' in SURF Magazine september 2020 (p.14). Hierin vertellen Harm Wesseling (Hanzehogeschool Groningen) en Bolinda Hoeksema (Hogeschool Utrecht) waarom een DCC voor het hbo nodig is en wat ze hopen te bereiken met dit initiatief.