Nieuws

In memoriam Lykle Voort

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij vernomen dat onze collega Lykle Voort bij een ongeluk om het leven is gekomen. Lykle stond bekend als een bijzonder warme en enthousiaste collega die veel voor SURF heeft betekend en altijd bereid was iedereen met raad en daad terzijde te staan.
Lykle Voort

Lykle begon in 2011 bij de e-Science Cloud groep van SURFsara en zorgde onder andere voor de gebruikersondersteuning van grid en HPC Cloud. Tevens werkte hij aan de ontwikkeling van het Flysafe vogeltrek-voorspellingsmodel voor KNMI/ESA en het latere eEcology vogelvolgsysteem. In 2015 werd Lykle adviseur bij de Cluster Computing groep. In die periode was hij actief lid van SURFsara’s ondernemingsraad en raakte hij als projectleider nauw betrokken bij het Europese uitwisselingsprogramma voor onderzoekers HPC-Europa3. Sinds 2017 leverde Lykle, in hechte samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bovendien een belangrijke bijdrage aan het secure computing platform voor het ODISSEI-project.

Ons medeleven gaat uit naar Lykles vrouw Keriann en dochter Abigail, zijn familie en vrienden. Wij zullen hem enorm missen.