Nieuws

Jet de Ranitz benoemd tot nieuwe CEO SURF

Om de samenwerking en innovatie op het gebied van ICT in het onderwijs en onderzoek ook de komende jaren optimaal te ondersteunen, heeft de ledenraad van SURF vanmiddag een aantal nieuwe bestuurders gekozen. Zo is Jet de Ranitz benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. In deze rol vervult zij tevens de functie van CEO.
Jet de Ranitz

Jet de Ranitz, nieuwe CEO van SURF

De Ranitz, momenteel nog werkzaam als voorzitter College van Bestuur bij Hogeschool Inholland, komt voort uit de ledenorganisatie van SURF en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van onderwijs, onderzoek en cultuur.     

SURF heeft grote ambities voor het realiseren van meer impact bij de digitalisering in het onderwijs en onderzoek. Om deze doelstellingen daadwerkelijk waar te kunnen maken, is een transparante organisatie nodig die efficiënt en effectief is ingericht op het gebied van besturing en samenwerking. Inmiddels is een reorganisatie gestart waarbij de werkmaatschappijen SURFmarket, SURFsara en SURFnet per 1 juli 2020 zullen opgaan in één SURF-organisatie. 

Een belangrijk onderdeel van deze transitie is de benoeming van een aantal nieuwe bestuurlijke posities. De ledenraad van SURF, die vanmiddag in de Utrechtse Jaarbeurs bijeenkwam, verwelkomde Jet de Ranitz als voorzitter van de Raad van Bestuur, tevens CEO van SURF. De huidige voorzitter College van Bestuur bij Hogeschool Inholland volgt hiermee per 1 mei 2020 Erik Fledderus op, die binnen het SURF-bestuur sinds 2015 de rol van voorzitter bekleedde.

Jet de Ranitz over haar overstap naar SURF:

“De onderwijs- en onderzoeksagenda waarmee we in Nederland de digitale transformatie willen versnellen, is uitdagend en urgent. Ik was daar vanuit Inholland al nauw bij betrokken en wil er nu graag met SURF aan bijdragen dat we onze ambitie verwezenlijken. SURF speelt een cruciale rol; van basale IT-infrastructuur tot het ondersteunen van hightech innovatie bij onze leden. Ik zet hier graag mijn schouders onder.”

Om de nieuwe Raad van Bestuur van SURF te completeren, zal op korte termijn worden gestart met de werving van een Chief Operating Officer (COO) en Chief Innovation Officer (CINO). Deze procedures zullen naar verwachting in de eerste helft van 2020 worden afgerond.

Tevens werden vandaag Harry van Dorenmalen (multicommissaris en voormalig Chairman IBM Europe) verkozen tot voorzitter van de RvC SURF met ingang van 1 maart 2020. Jan Lintsen (lid College van Bestuur Universiteit van Amsterdam) is de nieuwe voorzitter van de Ledenraad SURF per 11 december 2019, met Inge Grimm (lid College van Bestuur Hogeschool Windesheim) als vice-voorzitter.

Doede Vierstra, ad interim-voorzitter van de RvC bij SURF, is enthousiast over de benoemingen:

“De RvC is van mening dat in de persoon van Jet de Ranitz iemand gevonden is die de medewerkers en leden van SURF kan inspireren en verbinden. Wij zijn ervan overtuigd dat Jet als ‘gezicht’ van SURF vertrouwen en draagvlak zal weten te creëren bij de diverse stakeholders van SURF: de medewerkers, onze leden en bij de politiek.”