Nieuws

Koning spreekt over impact coronapandemie op infrastructuur, onderwijs en zorg

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 20 januari online gesproken met vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die zich tijdens de coronacrisis hebben ingezet voor het digitaal faciliteren van economie en maatschappij. Jet de Ranitz, CEO van SURF nam deel aan dit gesprek.
Jet de Ranitz in gesprek met Koning Willem-Alexander

Onder leiding van DINL, een stichting die zich inzet voor de digitale infrastructuur in Nederland, werd tijdens het gesprek aandacht besteed aan de ontwikkelingen, bedreigingen en de kansen voor de Nederlandse digitale infrastructuur en de effecten van de versnelde transformatie naar het digitale werken, leren, zorgen en handelen.

Uitdagingen door coronacrisis

Koning Willem-Alexander sprak met de deelnemers over de uitdagingen waarmee we sinds het uitbreken van de coronacrisis te maken hebben. Zo nam het internetgebruik met tien procent toe, werd het onderwijs in sneltreinvaart omgezet naar online onderwijs maar nam ook de aandacht van cybercriminelen toe.

De angst voor ICT is nu weliswaar weg, maar we ervaren een gebrek aan verbinding
Jet de Ranitz

SURF is trots op de sector

Jet de Ranitz heeft de koning laten weten trots te zijn op het onderwijs en onderzoek. Op de snelle digitale transformatie die is gerealiseerd, zonder security incidenten. Ze vroeg ook aandacht voor wat er nodig is naast een goed netwerk en applicaties. Want de angst voor ICT is weliswaar weg, maar we ervaren een gebrek aan persoonlijke verbinding. De toekomst vraagt om blended onderwijs. Naast een uitstekende infrastructuur en een mix van ICT-hulpmiddelen, gaat het dan om digitale didactiek waardoor de docent mét ICT, meer mogelijkheden heeft voor maatwerk en ontwikkeling. Dan houden we alle studenten betrokken en verbonden met de opleiding en neemt kwaliteit toe.

Blijven investeren om toppositie te behouden

Besproken is ook dat er een sterke relatie is tussen economische weerbaarheid, digitalisering en goede digitale infrastructuur. Digitale innovatie is een belangrijke aanjager voor het op peil houden van de economie. Vooral betrouwbare en veilige internetverbindingen zijn een essentiële randvoorwaarde om onderwijs, onderzoek en zorg succesvol uit te kunnen blijven voeren.

Dankzij meer dan 20 jaar investeren is de kwaliteit van de infrastructuur in Nederland zeer hoog. Van zeekabels tot connectiviteit en digitale vaardigheden. Dat kan alleen zo blijven als Nederland dit blijft doen. Andere landen zijn zeer actief en het kost extra inzet om die toppositie te behouden.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.