Nieuws

Laatste ronde Stimuleringsregeling Open en online onderwijs van start

Instellingen kunnen dit najaar voorstellen indienen voor de laatste ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Via deze regeling stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor experimenten met online onderwijsvormen en initiatieven om open leermaterialen te delen en hergebruiken.
Man die presenteert aan studenten

2 pijlers binnen stimuleringsregeling

ICT in het onderwijs is belangrijker dan ooit. Dankzij de regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kunnen hogeronderwijsinstellingen experimenteren met online toepassingen en collecties van leermaterialen samenstellen van hoge kwaliteit. De stimuleringsregeling Open en online onderwijs bestaat uit twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen.

Pijler Online onderwijs: jaarthema De optimale blend

In de pijler Online onderwijs dagen we je uit om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen of onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt.

We hebben het afgelopen jaar – naast vele worstelingen – ook kennis gemaakt met de positieve mogelijkheden die online onderwijs biedt, zoals tijd- en plaatsonafhankelijk leren, innovatieve werkvormen en online kanalen voor individuele begeleiding van studenten. Hoe mooi zou het zijn om - als we straks weer min of meer terug kunnen naar ‘het oude normaal’- de positieve mogelijkheden van online onderwijs te benutten en te werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, bestaande uit de ideale mix van online en offline onderwijsvormen. Daarom is het jaarthema van 2022: De optimale blend.

Pijler Open leermaterialen

De pijler Open leermaterialen richt zich op het hergebruik van open leermaterialen binnen vakcommunity’s. Bouw samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op, zorg voor cultuurverandering en zet een organisatie op voor hergebruik van leermaterialen binnen de vakcommunity. Door samenwerking kun je de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en je tijd efficiënter gebruiken. Dien met minimaal 2 instellingen een voorstel in om een bijdrage te leveren aan een kwalitatief hoogwaardige collectie open leermaterialen voor je community.  

Webinars

Deadline indienen voorstellen

Je kunt uiterlijk dinsdag 15 december om middernacht je voorstel indienen

Meer informatie