Nieuws

Migratie naar SURFnet8 gereed!

SURF heeft 2020 op een mooie manier afgesloten met een prachtige mijlpaal: de SURFnet8-migratie is afgerond. In 4 jaar tijd hebben we de optische en de service-laag van ons netwerk volledig vernieuwd. Hierdoor beschikken instellingen nu over een nog stabieler en flexibeler netwerk dat voorbereid is op de toekomst.
migratiemeter

Migratiemeter SURFnet8 op 18 december 2020

Waarom een nieuw netwerk?

In de zomer van 2018 begon SURF aan de vernieuwing van de servicelaag van het SURF-netwerk. De migratie van de optische laag was op dat moment al vrijwel afgerond. Vernieuwing van de servicelaag was noodzakelijk omdat de apparatuur in het SURFnet7-netwerk was verouderd en niet meer voldeed aan onze eisen en de wensen van de instellingen. Maar vervanging van apparatuur was niet het hoofddoel bij het bouwen van het nieuwe SURFnet8-netwerk. Het belangrijkste doel was het realiseren van een nieuwe netwerkvisie, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor automation & orchestration. Op deze manier heeft SURF nu de mogelijkheden om in te kunnen spelen op toekomstige wensen van de gebruikers.

Automation & orchestration

Standaardisatie van alle netwerk-gerelateerde informatie én de ontwikkeling van een eigen orchestration-platform maakten het mogelijk om het SURFnet8-netwerk automatisch te configureren. De migratie naar het SURFnet8-netwerk is dan ook voor een groot deel een geautomatiseerd proces geweest. Met behulp van de flexibele architectuur van het netwerk en het nieuwe orchestration-platform kan SURF daarom nu nieuwe diensten ontwikkelen, zoals virtuele firewalls. Verder kunnen instellingen binnenkort geautomatiseerd diensten aanvragen en hun eigen toepassingen koppelen met het netwerk. Op die manier kunnen zij gemakkelijk experimenteren met nieuwe technologieën.

Planning SURFnet8

Vanaf de start van het SURFnet8-project in 2016 was het doel om de migratie voor eind 2020 af te ronden. We wisten dat deze planning uitdagend was. Naast de uitdaging van het ontwikkelen van een nieuw orchestration-platform moest er ook gewoon heel veel fysiek werk verricht worden. Samen met onze partner Quanza staken we de handen flink uit de mouwen. Op alle 279 locaties in het netwerk hebben we de netwerkapparatuur vervangen. Alle glasvezelverbindingen tussen deze locaties zijn opnieuw gepoetst en omgestoken. En alle 633 services van alle instellingen werden gemigreerd naar de nieuwe apparatuur. Veel van het configuratiewerk was daarbij geautomatiseerd zodat er nauwelijks tijd verspild werd. Maar belangrijker nog:  instellingen hadden er zo min mogelijk last van.

Een korte terugblik: migratie van de service-laag

In 2018 vervingen we als eerste de twee core-routers in Amsterdam. In de eerste helft van 2019 bouwden we ons core-netwerk op 40 hoofdlocaties. Op 2 juli 2019 migreerden we op het SURF-kantoor in Utrecht, volledig geautomatiseerd, de allereerste internetaansluiting naar SURFnet8. Tot eind 2019 migreerden we vervolgens 32% van alle internetservices, maar dat was slechts 12% van alle services. Dat betekende dat we nog 88% van het werk in 2020 moesten afronden. In maart van afgelopen jaar kwam daar nog eens een extra complicatie bij toen het coronavirus onze normale manier van leven en werken volledig overhoop gooide. Toch vonden we een goede werkwijze binnen de nieuwe maatregelen en wisten we de gang erin te houden. In mei sloegen we een grote slag met de migratie van het NetherLight-platform. De zomer was in vergelijking met andere jaren een redelijk productieve periode. Maar aan het eind van de zomervakantie stonden de tellers pas op 50% van het totaal aantal gemigreerde verbindingen en locaties; tijd voor een flinke eindsprint!

Laatste loodjes

Na de zomer is er door Quanza en SURF keihard gewerkt om bijna de helft van alle instellingen over te zetten van SURFnet7 naar SURFnet8. Ondanks de lastige tijden verleenden instellingen alle medewerking; hiervoor zijn we iedereen heel dankbaar! Dankzij deze gezamenlijke inspanning konden we de migratie in 2020 tóch helemaal afronden. Op 18 december werd de laatste verbinding bij het depot van het Rijksmuseum in Lelystad omgestoken. Daarmee is de migratie naar het SURFnet8-netwerk afgerond!

Lees meer