Nieuws

Mooie rapportcijfers voor SURFconext van instellingen en dienstaanbieders

Zowel instellingen als dienstaanbieders zijn zeer tevreden met SURFconext. Dat is de belangrijkste conclusie uit het SURFconext-klanttevredenheidsonderzoek. Tegelijkertijd zien ze ook ruimte voor verbetering. Het is de tweede keer dat we instellingen en dienstaanbieders hebben gevraagd naar hun ervaring met SURFconext.
studente kijkt op haar laptop

Tevredenheid over SURFconext overheerst

De tevredenheid over de dienstverlening wordt onder andere uitgedrukt in de Net Promoter Score (NPS). Dat is de mate waarin respondenten SURFconext zouden aanbevelen, uitgedrukt in een score tussen -100 en 100, waarbij 0 neutraal is. Een NPS-score van 50 of hoger wordt gezien als zeer goed.

  • NPS-score instellingen: 69 (2016: 50). De mate waarin SURFconext aanbevolen wordt, steeg dus flink.
  • NPS-score: dienstaanbieders: 27 (2016: 33). De score daalde licht, maar is nog steeds heel hoog.

Sterke en verbeterpunten

Als sterke punten van SURFconext worden vaak de betrouwbaarheid, de support en het gemak genoemd. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, zoals het aansluitproces en ook wordt de support genoemd. Verder mag de bekendheid onder dienstaanbieders omhoog en de meerwaarde van SURFconext mag breder bekend worden.

Verder verbeteren

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek gebruiken we om de SURFconext de komende jaren weer verder te verbeteren, zodat nog meer studenten, docenten en onderzoekers eenvoudig en veilig kunnen inloggen op online diensten die hun instelling aanbiedt.

Meer informatie