Nieuws

Nieuw onderzoeksrapport: hoe ziet de mobiele campus van de toekomst eruit?

Steeds meer digitale communicatie gaat via draadloze netwerken, ook op de campus. Daarom richten we ons vanuit SURF op de vraag hoe de draadvrije campus van de toekomst eruit moet komen te zien. We gaven Stratix opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken. Inmiddels is hun rapport over toekomstscenario’s van mobiele technologie op de campus beschikbaar.
Mobiele technologie op de campus

Rapport Mobiele technologie op de campus

Trend: draadloze communicatie op de campus

Er is een duidelijke trend waarneembaar dat alles op de campus dat digitaal communiceert draadloos wordt aangesloten. Het gaat daarbij niet alleen om gebruikersapparatuur, zoals computer, telefoon, smartphone, laptop en smartwatch, maar ook om vaste of verplaatsbare onderzoeksapparatuur, installaties, presentatieschermen en sensoren. De behoefte aan een flexibel, snel, energiezuinig en vooral betrouwbaar draadloos netwerk op de campus zal hierdoor snel toenemen.

4G en 5G als toevoeging op bestaand wifinetwerk

Mobiele technologie (3G, 4G) wordt nu in het algemeen op de campus nog beschouwd als iets wat nodig is om te kunnen bellen. Nu ook bellen over wifi beschikbaar is bij alle providers en inmiddels ook prima kwaliteit biedt, zou deze noodzaak komen te vervallen. Echter, in het licht van bovenstaande toekomstige behoefte zou mobiele technologie, en met name 4G en 5G, een uitstekende toevoeging zijn op het bestaande wifinetwerk. Dit zorgt echter voor een nieuwe uitdaging: goede dekking in campusgebouwen voor meerdere providers.

Hoe ziet de draadvrije campus van de toekomst eruit?

Vanuit SURF richten we ons op de vraag: hoe moet de draadvrije campus van de toekomst eruit komen te zien? Met name toepassing, oplossingsrichting en kostenafweging staan daarbij centraal. Op basis van de toekomstscenario’s die Stratix beschrijft in het onderzoeksrapport, verkennen we vanuit SURF met aangesloten instellingen de komende tijd deze opties verder. Een eerste pilot staat gepland voor het najaar van 2019, waarin we de toegevoegde waarde van een mobiel netwerk naast wifi centraal stellen. Daarbij kijken we ook naar kostenefficiëntie bij implementatie van een dergelijke oplossing.

ICT-voorzieningen
Rapport Mobiele technologie op de campus