Nieuws

Nieuw project om gebruik van digitale leermaterialen te versnellen

Een optimale mix van open, semi-open en commerciële leermaterialen voor studenten en docenten: die ambitie willen we in 2023 bereiken. SURF werkt met het Versnellingsplan en de werkgroep Bibliotheken Open en Online Onderwijs samen aan de doorontwikkeling van edusources én brede adoptie in het onderwijs. Het 2-jarig project om dat te bereiken, is gestart.
Twee handen met tablet met daarop een groene grafiek en laptop op achtergrond

Een landelijk platform, georganiseerde ondersteuning en versnellen

De zone Naar digitale (open) leermaterialen van het Versnellingsplan, de werkgroep Bibliotheken Open en Online Onderwijs en SURF werken ook de komende jaren intensief samen om vanuit één plek leermaterialen toegankelijk te maken. Dit gaat om open, semi-open en commercieel materiaal. Het nieuwe project 'Innovatie en implementatie digitale (open) leermaterialen' richt zich op technische innovatie om het bestaande landelijke platform edusources verder uit te breiden én op het organiseren van het gebruik van het platform in het onderwijs.

 • Doorontwikkeling edusources
  We ontwikkelen edusources verder op basis van requirements van docenten binnen vakcommunity’s en hogeronderwijsinstellingen. Dit zorgt voor de mogelijkheid om zowel open, semi-open als commercieel materiaal op het platform te ontsluiten. Er komt ook een dashboard met extra functionaliteiten, waarin docenten kunnen samenwerken aan verschillende vormen van digitale leermaterialen.
 • Uitbreiding content
  We breiden het aanbod op het platform edusources uit om docenten een ideale mix van - open, semi-open en gesloten -leermaterialen aan te bieden. En dit voor diverse vakgebieden binnen het Nederlandse hoger onderwijs.
 • Landelijk ondersteuningsloket
  We richten een landelijk ondersteuningsloket in voor instellingen, vakcommunity’s en docenten die aan de slag willen met digitale leermaterialen. In het ondersteuningsloket vind je stappenplannen en workshops ter ondersteuning voor adoptie, implementatie en contentgebruik. Het is ook een plek waar (online) kennis wordt uitgewisseld.
 • Adoptieversnelling
  We ondersteunen instellingen bij het versneld implementeren van het landelijke platform edusources en bij het stimuleren van het gebruik van leermaterialen.

Interesse?

Wil je ook aan de slag met digitale leermaterialen in je instelling en/of gebruik maken van edusources? Kijk op de website van Versnellingsplan of stel je vragen over het project aan Lieke Rensink via lieke.rensink@surf.nl. Heb je vragen over de dienst edusources, dan kun je contact opnemen met Martine Teirlinck-Hermsen via info@edusources.nl.

Meer informatie