Nieuws

Nieuwe systemen SURFmarket fundament voor betere samenwerking

In afstemming met contactpersonen binnen instellingen startte SURFmarket in 2017 met de vernieuwing van zijn systemen. De vernieuwde systemen en functionaliteiten komen in 2019 beschikbaar. Ze vormen de basis voor een betere samenwerking en ondersteunen instellingen bij het optimaal afnemen en beheren van licenties en clouddiensten.

Ondersteuning bij het afnemen en beheren van licenties

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen willen tegen de best mogelijke voorwaarden gebruik maken van content maar ook van clouddiensten en software. Om hen hierin zo goed mogelijk te ondersteunen werkt SURFmarket momenteel aan de vernieuwing van het portal Mijn SURFmarket. Hierin komen in het aankomende jaar stapsgewijs een aantal nieuwe functionaliteiten beschikbaar. Denk hierbij aan tools ter ondersteuning van het inkoopproces ( zoals aanbestedingen ) en voor contract- en leveranciersmanagement.

Afstemming met gebruikers

Samen met een geselecteerde groep contactpersonen is in 2017 en 2018 invulling gegeven aan de inrichting, wensen en behoeften voor het nieuwe Mijn SURFmarket. Het laatste feedbackmoment was eind december 2018. Een groep van 9 gebruikers nam toen deel aan een online test van de reeds gerealiseerde onderdelen van de nieuwe website. Het nieuwe portal werd als overzichtelijk, verbeterd en moderner aangeduid. De belangrijkste uitkomsten nemen we begin 2019 mee in de verdere bouw van het portal. Een belangrijk focuspunt hierbij is de wijze waarop gebruikers door de website navigeren en informatie vinden.

Gebruikerstest SURFmarket

Gebruiken in 2019

Alle contactpersonen van SURFmarket gaan de vervanger van het huidige Mijn SURFmarket in 2019 gebruiken. In de aanloop naar de livegang van het nieuwe portal organiseert SURFmarket een aantal voorlichtingssessies met als doel gebruikers alvast te laten wennen. Ben je contactpersoon en wil je als eerste de ins en outs van het portal leren kennen en tips en tricks krijgen voor het gebruik? Meld je dan aan voor de voorlichtingssessie op 26 maart bij onze customermanagers: Maaike Hazewinkel (maaike.hazewinkel@surfmarket.nl) of Jules Spekman (jules.spekman@surfmarket.nl).