Nieuws

NWO Persistent Identifier-strategie voor tijdsbesparing en beter inzicht

NWO gaat komende jaren stapsgewijs Persistent Identifiers (PID’s) invoeren. Dat staat in de vandaag gepresenteerde Persistent Identifier-strategie, die is opgesteld in samenwerking met SURF. PID’s zorgen dat onderzoek duurzaam digitaal vindbaar blijft en dragen bij aan tijdsbesparing voor onderzoekers.
Library of the old university in Copenhagen by Eric Mueller Flickr CC

Data en publicaties vindbaar maken

Persistent Identifiers zijn unieke nummers die verwijzen naar digitale objecten. Het meest bekende voorbeeld is de DOI (Digital Object Identifier) voor publicaties en datasets. Maar er zijn ook identifiers voor personen (ORCID iD), instellingen (ROR) en zelfs voor gesubsidieerde projecten (Crossref Grant-Id). Ze vormen een essentieel onderdeel van het wetenschappelijke communicatiesysteem en zijn een randvoorwaarde voor open science en FAIR data. Zonder persistent identifier voldoen data of publicaties namelijk niet aan de F van FAIR: findability.

Minder administratieve lasten

De vandaag gepresenteerde Persistent Identifier-strategie is opgesteld in samenwerking met SURF. In de komende jaren voert NWO stapsgewijs een aantal PID’s in in de eigen processen en procedures. Gebruik van ORCID-iD (de identifiers voor personen) kan bijvoorbeeld helpen om de administratieve lasten voor onderzoekers terug te brengen. Eenmaal ingevoerde informatie kan in de NWO-systemen worden hergebruikt, zodat onderzoekers die niet steeds opnieuw hoeven in te voeren.

Impact van onderzoek

NWO hoopt ook dat het gebruik van PID’s zal helpen een nog beter beeld  te krijgen van de impact die het door NWO gefinancierde onderzoek heeft. Met PID’s is het namelijk mogelijk om uitkomsten van onderzoek ondubbelzinnig te linken aan aanvragers, gesubsidieerde projecten en financiers.

(Inter)nationale PID-strategie

In de strategie wordt voorgesteld om komende jaren stapsgewijs minimaal drie PID’s in het primaire proces van NWO te  implementeren: ORCID, ROR en Grant-Ids. NWO zal bovendien het internationale overleg met collega-financiers in het buitenland gaan voeren en zal deelnemen aan het overleg in Nederland gericht op een nationale PID-strategie.

Meer informatie