Nieuws

Pilot Studentmobiliteit gaat internationaal

In het EuroTeQ-consortium zijn zes Europese technische universiteiten verenigd, waaronder de TU/e. EuroTeQ is een pilot Studentmobiliteit gestart om studenten vakken bij een andere onderwijsinstelling te laten volgen. Het is een mooi voorbeeld van Europese samenwerking, waarbij technologie ontwikkeld door SURF ook buiten het Nederlandse domein wordt ingezet.
Studenten TU Eindhoven zitten met rugzak

Studentmobiliteit op Europees niveau bevorderen

Ook op Europees niveau leeft de wens om studentmobilitieit te bevorderen. De Europese Commissie heeft daartoe het European Universities-initiatief gestart. Binnen deze European Universities werken universiteiten uit verschillende landen samen om Europese studentmobiliteit mogelijk te maken. Zo treft het EuroTeQ-consortium nu de nodige voorbereidingen om een pilot te draaien met EuroTeQ-studenten die vakken bij een andere onderwijsinstelling willen volgen.

EuroTeQ maakt gebruikt van delen van het eduXchange-platform

Het EuroTeQ-consortium wil dat het voor de student gemakkelijker wordt om vakken bij een andere onderwijsinstelling te volgen op een manier dat de studenten de regie over hun data behouden en hun privacy gewaarborgd blijft. EuroTeQ zoekt de samenwerking met SURF, vanwege de ontwikkeling van het eduXchange-platform voor de pilot Studentmobiliteit van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict. EuroTeQ gaat een pilot draaien op een eigen platform en gebruikt daarvoor componenten van het eduXchange-platform. Via dit EuroTeQ-platform kunnen studenten van alle aangesloten universiteiten zich oriënteren op het gemeenschappelijke vakaanbod en zich inschrijven voor vakken.

Interesse?

Er participeren dertien Nederlandse universiteiten in het European Universities-initiatief. Werk jij in een van die consortia en heb je ook interesse in soortgelijke applicaties als het eduXchange-platform, neem dan contact op met Tibert van Dijk of Jocelyn Manderveld.

Meer informatie over de bijdrage van SURF in pilot Studentmobiliteit.