Nieuws

Privacy Coalitie overhandigt manifest voor een gezonde digitale samenleving aan Tweede Kamer

De Privacy Coalitie, een groep van organisaties die staat voor een gezonde digitale samenleving, heeft een manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. SURF staat achter de doelstellingen van de Privacy Coalitie en is daarom mede-ondertekenaar van het manifest.
student achter laptop

Op naar het nieuwe normaal

Het manifest draagt de titel "Op naar het 'nieuwe normaal': Een digitale samenleving zonder zorgen over privacy". Het manifest doet een oproep aan de Tweede Kamer om Nederland niet alleen voorop te laten lopen met digitalisering, maar ook op het gebied van digitale privacy, zodat mensen beter beschermd worden. Maak mensen bewust van de risico’s, geef zelf het goede voorbeeld en zorg voor voldoende privacyvriendelijke alternatieven, aldus het manifest.

Over de Privacy Coalitie

De initiatiefnemers van de Privacy Coalitie vinden dat er voor een gezondere digitale samenleving meer moet gebeuren dan strengere privacy- en datawetgeving. Ook bewustwording is nodig, bijvoorbeeld. Zowel de politiek als de maatschappij kan hierin een belangrijke rol vervullen. Vele organisaties en personen met een maatschappelijke functie hebben zich inmiddels achter het manifest geschaard. Dat zijn de mede-ondertekenaars, waar SURF er één van is.

Meer informatie