News

Prof. dr. Anwar Osseyran en Jan Bakker ontvangen Koninklijke onderscheiding

Maandag 26 april stond voormalig SURF-bestuursleden prof. dr. Anwar Osseyran en Jan Bakker een grote verrassing te wachten. Op deze dag ontvingen beiden een Koninklijke onderscheiding vanwege hun inzet voor onderwijs en onderzoek.

Dr. Anwar Osseyran

Dr. Anwar Osseyran

Bijzondere inzet prof. dr. Anwar Osseyran

In zijn functie als directeur van SARA -  en later SURFsara - was prof. dr. Anwar Osseyran gedurende bijna 20 jaar een van de drijvende krachten achter het realiseren van geavanceerde rekenfaciliteiten voor wetenschappelijke onderzoekers in Nederland. Vanuit zijn rol als directeur en met zijn persoonlijke inzet leverde hij een belangrijke bijdrage aan de voorwaarden om Nederland een vooraanstaande positie te geven op het gebied van scientific computing en e-science. 

Zonder zijn inzet waren vele initiatieven - die mede leidden tot de huidige sterke nationale computerfaciliteiten en bijbehorende uitstekende ict-infrastructuur in Nederland - niet van de grond gekomen. Internationaal heeft hij de samenwerking op dit vlak sterk bevorderd. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de rol die prof. dr. Anwar Osseyran speelde in het Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Als startend voorzitter in 2016, na eerst vicevoorzitter geweest te zijn, heeft prof. dr. Anwar Osseyran een financieel model ontwikkeld, voorgesteld en aangenomen gekregen, waarmee de continuïteit van PRACE gewaarborgd werd. 

Indrukwekkend is ook dat prof. dr. Anwar Osseyran elke zes jaar een nieuwe nationale supercomputer presenteerde, waarmee onderzoekers de mogelijkheid kregen hun wetenschappelijk onderzoek soms meerdere ordes van grootte verder te brengen.

Prof. dr. Anwar Osseyran is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Bakker

Jan Bakker

Bijzondere inzet Jan Bakker

In zijn functie als directeur van SURFdiensten en opvolgend SURFmarket verrichtte Jan Bakker meer dan 30 jaar belangrijk maatschappelijk werk. Zijn initiatieven brachten de markt in beweging ten gunste van het onderwijs en onderzoek en boden tegenwicht aan grote ict-aanbieders en tech-bedrijven. Hiermee realiseerde hij een belangrijke impact waar we tot op de dag van vandaag nog de vruchten van plukken in de gehele onderwijssector.

Jan Bakker liep op de troepen vooruit en was de drijvende kracht achter unieke onderwijslicentiemodellen. Hij zorgde ervoor dat niet alleen het hoger onderwijs maar ook het middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en primair onderwijs van deze licentiemodellen gebruik konden maken. Dankzij dit consortium ontstond een volume waar ook de SURF-leden van profiteerden. Jan Bakker creëerde op deze wijze een win-win situatie voor het hele onderwijs.

Studenten, scholieren en medewerkers in het onderwijs bestellen hierdoor nu makkelijk en voordelig hun ict-middelen. Ook hebben studenten en onderzoekers via licenties van SURF onder aantrekkelijke voorwaarden toegang tot wetenschappelijke informatie. Hiervoor sloot Jan Bakker overeenkomsten met nationale en internationale uitgevers. Zo zijn ict en wetenschappelijke informatie dankzij Jan nu tegen zeer gunstige voorwaarden breed toegankelijk voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Dit had ook internationaal impact bij grote technologie bedrijven zoals Microsoft.

In 2020 nam Jan Bakker afscheid van SURF, in zijn huidige functie als directeur bij APS IT-diensten zet hij zich nog steeds met hart en ziel in voor het onderwijs.

Jan Bakker is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.