Nieuws

Rapport brengt rol datasteward in kaart

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) heeft een rapport uitgebracht over de invulling van datastewardship bij Nederlandse onderzoeksinstellingen: 'Datastewardship op de kaart: een verkenning van taken en rollen in Nederlandse onderzoeksinstellingen'.

Professionalisering van datastewardship

Illustratie van datastewards gezien door een vergrootglas

Goed onderzoek vereist goed datastewardship. Hoewel de onderzoeker zelf primair verantwoordelijk is voor alle data is er behoefte aan professionele ondersteuning. Daarom zijn de afgelopen jaren diverse ondersteunende datastewardship-rollen en -functies ontstaan.

Voor alle onderzoeksinstellingen wordt steeds duidelijker dat professionalisering van datastewardship, oftewel researchdatamanagement, belangrijk is; dat datastewards nodig zijn, en dat de verschillende datastewardship-rollen in een organisatorisch raamwerk moeten worden geplaatst.

Duidelijker taakomschrijvingen

Gezien de heersende onduidelijkheid over de invulling van datastewardship, is een LCRDM-taakgroep aan de slag gegaan om in de periode van oktober 2018 tot eind maart 2019 inzichtelijk te maken wat er momenteel binnen Nederlandse instellingen wordt gevraagd, geïmplementeerd en ontwikkeld voor en door datastewards. Op basis van literatuurstudie, analyse van actuele vacatureteksten, een enquête, en een serie interviews, is een duidelijk beeld ontstaan van datastewardship in Nederlandse onderzoeksinstellingen.

In het rapport worden drie taakgebieden geïdentificeerd:  ‘Embedded en operationeel’, ‘Generiek en advies’ en ‘Beleid, strategie en coördinatie’. Deze geven goed weer waar het zwaartepunt van een datastewardshipfunctie ligt en bieden een basis voor duidelijker taakomschrijvingen.

Dé generieke of dé operationele datasteward bestaat echter niet. Een zekere mate van flexibiliteit in de invulling van datastewardship-rollen moet daarom zeker behouden blijven.

Rapport lezen?

Rapport, infographic en onderliggende data zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels via de website van het LCRDM en Zenodo. Gedrukte exemplaren van het rapport zijn te verkrijgen via het bureau van het LCRDM.