News

Regieorgaan Open Science NL officieel van start

Om de transitie naar open science in Nederland verder te versnellen is deze week het Regieorgaan Open Science van start gegaan. Vertegenwoordigers van vijftien kennisinstellingen (waaronder SURF) en het ministerie van OCW ondertekenden het convenant hiervoor tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de TU Delft.
Man aan laptop met mobiel van bovenaf gefotografeerd

In het convenant staan nadere afspraken over het nieuwe regieorgaan. Open Science NL wordt organisatorisch onderdeel van NWO, maar heeft een breed gedragen governance. In het regieorgaan zijn alle belangrijke partijen uit het veld die op dit onderwerp samenwerken vertegenwoordigd.

Open science leidt tot meer impact, zowel op wetenschap als op maatschappij. Dit via de transitie naar een meer open onderzoekspraktijk waarbij publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie in een zo vroeg mogelijk stadium deelbaar en voor hergebruik beschikbaar zijn. Minister Dijkgraaf (OCW) maakte vorig jaar bekend de komende tien jaar forse extra investeringen te doen om de transitie naar open science een impuls te geven (20 miljoen euro per jaar). De besteding van die middelen gaat via het nieuwe regieorgaan Open Science NL lopen.

Hans de Jonge, directeur Open Science NL, over de ondertekening: “Ik ben blij dat zestien partijen hun handtekening hebben willen zetten. Het laat zien dat er veel draagvlak is voor het regieorgaan en ook dat open science echt leeft. Met de ondertekening breekt de volgende fase aan, waarin we vernieuwende financieringsprogramma’s gaan ontwikkelen om de hoge ambities die we in Nederland hebben te ondersteunen en versnellen.”

Het convenant is naast SURF ondertekend door de open science partners NWO, UNL, NFU, VH, KNAW, NWO-I, ZonMw, UKB, KB, DANS, Netherlands eScience Center, 4TUResearchData, Health-RI en SHB.